Ana içeriğe geç

Sorun giderme - Görselleştirmeler oluşturma

Bu bölümde, Qlik Sense uygulamasında görselleştirme oluştururken oluşabilecek sorunlar açıklanmaktadır.

Varlıklar panelinde alanları bulamıyorum

Varlıklar panelinde Grafikler ve Ana öğeler'i bulabiliyorum, ancak Alanlar'ı bulamıyorum.

Possible cause  

Yayınlanan bir uygulamayla çalışıyorsunuz. Yayınlanan uygulamadaki varlık panelinde bazı içerikler kullanılamaz.

Grafiğim doğru bir şekilde sıralanmamış

Grafiğimi boyut üzerinde otomatik olarak sıralanacak şekilde ayarladım, ancak sonuçlar doğru bir şekilde sıralanmadı.

Possible cause  

Boyut, ifadede kullanılan veri alanlarından farklı veri türlerinde sonuçlar içeren bir ifadedir.

Proposed action  

Boyutun sıralamasını Özel olarak değiştirin ve ifadenin sonucuyla eşleşen bir sıralama seçeneğini belirleyin. Örneğin ifadeniz iki alanı Month(salesDate)&'/'&Day(salesdate) gibi bir dizede birleştiriyorsa, alfabetik sıralamayı seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmenin sıralamasını değiştirme.

Takvim hesaplamalarım görselleştirmelerde yanlış toplamalar gösteriyor

Takvim hesaplamalarımı görselleştirmelerde kullandığımda yanlış toplama sonuçları alıyorum. Örneğin aynı alanlardan ve toplamalardan ancak farklı zaman aralıklarından oluşturulan takvim hesaplamaları, benzer toplamlar gösterebiliyor.

Possible cause  

Toplanan alanı içeren tablonun, tarih alanını içeren tabloyla ilişkili olmaması, alanın seçili zaman aralıklarına göre doğru bir şekilde toplanmasını engeller.

Proposed action  

Toplanan alanı içeren tablo ve tarih alanını içeren tablo arasında bir ilişkilendirme oluşturun. İlişkilendirilme oluşturulması mümkün değilse, Veri yöneticisinde, toplanan alanı içeren tabloyla ilişkili bir tarih alanına sahip bir tablo ekleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri ilişkilendirmelerini yönetme.

Takvim hesaplamaları oluşturma bölümünde seçilecek zaman aralığı yok

Takvim hesaplamaları oluşturma diyalog penceresinde bir tarih alanını seçtiğimde ve bu alandan takvim hesaplamaları oluşturmayı denediğimde, Takvim hesaplamaları oluşturma diyalog penceresinde seçilebilecek bir zaman aralığı olmuyor.

Possible cause  

Seçili tarih alanında takvim hesaplamalarıyla çalışabilecek doğru zaman bayrağı yok. Geçerli tarih alanınız olmadan takvim hesaplamaları oluşturamazsınız. En az bir geçerli tarih alanınız varsa, tüm tarih alanları Tarih alanı bölümünde kullanılabilir. Ancak, yalnızca autoCalendar'da doğru zaman bayrakları ayarlanan tarih alanlarında, açılan Zaman Aralığı listesindeki zaman aralıklarının seçimini etkinleştirilir.

Proposed action  

autoCalendar öğesini kullanan bir tarih alanı seçin. Tarih alanınızla ilişkilendirilen takvimin hangisi olduğundan emin değilseniz, Varlıklar panelinin Alan bölümündeki tarih alanlarına tıklayarak tarih alanınızın kullandığı takvimi görebilirsiniz.

Takvim hesaplamaları için seçilen tarih alanım doğru takvimi kullanmıyor

El ile zaman bayrağı eklediğim iki takvimim var. Zaman bayraklarım autoCalendar öğesindeki zaman bayraklarıyla aynı ada sahip olduğundan, takvim hesaplamaları için kullanıma uygun. Ancak takvimlerimden yalnızca biri, autoCalendar öğesindeki zaman bayraklarıyla aynı tanıma sahip. İki takvimle de ilişkili olan bir tarih alanım var. Bu tarih alanını kullanarak takvim hesaplamaları oluşturmaya çalıştığımda, doğru adlara sahip olmasına karşın autoCalendar öğesinden farklı tanımlara sahip olan takvim kullanılıyor.

Possible cause  

Bir tarih alanının birden çok takvimle ilişkilendirildiği ve her bir takvimde doğru olarak adlandırılmış zaman bayraklarının ayarlandığı durumlarda takvim hesaplamaları, veri yükleme komut dosyanızda tanımlanan, ilk uygun takvimleri kullanır.

Proposed action  

Takvim hesaplamalarıyla kullanmak istediğiniz takvimi içeren kod bölümünü, veri yükleme komut dosyanızdaki uygun diğer takvimlerin önüne taşıyın.

Daha fazla bilgi için bkz. Kodu düzenleme.

Değişken değerini düzenleyemiyorum

Değişkenlere genel bakışta listelenen bir değişkeni düzenleyemiyorum.

Possible cause  

Değişken kod içinde tanımlıdır.

Proposed action  

Değişkeni değişkenlere genel bakış görünümünden düzenlenebilir hale getirmek için veri yükleme düzenleyicisini kullanarak koddaki değişkeni düzenleyin veya koddan değişkeni silin.

Daha fazla bilgi için bkz. Değişkeni düzenleme ve Veri kod dosyasını düzenleme.

Not: Değişkeni yeniden adlandıramazsınız.

Harita konumları konum alanıma yanlış bir şekilde yerleştiriyor

Haritamdaki bir katmana bir konum alanı eklediğimde konumlar doğru yerlerde görüntülenmiyor.

Possible cause  

Harita, alanınızdaki konumların yerini belirlemek için yeterli bağlama sahip değil. Bu, alandaki bir konumun haritadaki diğer birkaç olası konumla aynı ada sahip olması durumunda meydana gelir.

Proposed action  

Katmanınızdaki Konum Kapsamı'nı Özel olarak ayarlayın ve ek bilgiler girin. Alternatif olarak ilgili coğrafi bilgilerin yer aldığı ek alanlar içeren bir ifade kullanarak konum alanınızı niteleyebilirsiniz. Konum alanınız şehirler içeriyorsa ve Ülke ile Eyalet alanlarınız varsa şunu kullanabilirsiniz: [Şehir]&','&[Eyalet]&','&[Ülke].

Bir harita görüntülenmiyor

Qlik Geoanalytics sunucusunu kullanıyorum, arka plan haritası görüntülenmiyor.

Possible cause  

Tarayıcınız qlikcloud.com adresine erişemiyor veya güvenlik duvarı ayarlarınız ya da proxy'leriniz, qlikcloud.com üzerinden JavaScript kullanımını engelliyor.

Proposed action  

Tarayıcınızdan durum sayfasını ziyaret edin.

Tarayıcınız qlikcloud.com adresine erişemiyorsa yardım için sistem yöneticinizle görüşün.

Sayfada "tamam" ibaresi yazdırılırsa, tarayıcınız qlikcloud.com adresine erişebilir. qlikcloud.com üzerinden JavaScript öğesine izin verildiğinden emin olun.

Aşağıdakileri yapın:

  • https://*.qlikcloud.com adresini güvenilir site olarak ekleyin. (önerilen)
  • Güvenilir olmayan sitelerden JavaScript öğesini etkinleştirin. (önerilmez)

Hata iletisi: Veriler, haritada gösterilemeyen geçersiz geometriler içeriyor. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

KML dosyasından Qlik Sense üzerine coğrafi şekiller yükledim. Alanı haritama eklemeye çalıştığımda verilerimin haritada gösterilemeyen geçersiz geometriler içerdiğini söyleyen bir hata iletisi alıyorum.

Possible cause  

Geometrilerinizde Qlik Sense uygulamasının geometrileri haritada görüntülemesini engelleyen bir hata var veya geometri verileriniz geçersiz biçimde olabilir.

Proposed action  

Geometri verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Hata iletisi: Şu konumlar bulunamadı: <konumlar>. Verilerinizdeki değerleri inceleyin ve yeniden deneyin.

Haritama konum alanımı eklediğimde konum alanımdaki konumların bulunamadığını belirten bir hata iletisi aldım.

Possible cause  

Qlik Sense konumu bulamadı. Adda yazım hatası olabilir veya konum, Qlik Sense konum veritabanında mevcut değil.

Proposed action  

Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve alanı tekrar eklemeyi deneyin. Bir konum bulunamıyorsa alternatif olarak noktalar için koordinatlar veya alanlar için coğrafi şekilleri kullanarak elle ekleyebilirsiniz.

Hata iletisi: Şu konumların yeri bulunamadı: <konumlar>. Verilerinizdeki değerleri inceleyin ve yeniden deneyin.

Katmanıma bir konum alanı eklediğimde konum alanımdaki bazı konumların yerinin bulunamadığını söyleyen bir hata iletisi aldım.

Possible cause  

Qlik Sense konumu bulamadı. Adda yazım hatası olabilir veya konum, Qlik Sense konum veritabanında mevcut değil.

Proposed action  

Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve alanı tekrar eklemeyi deneyin. Bir konum bulunamıyorsa alternatif olarak noktalar için koordinatlar veya alanlar için coğrafi şekilleri kullanarak elle ekleyebilirsiniz.

Hata iletisi: Şu konumlarda birden fazla sonuç var: <konumlar>. Hangi konumların görüntüleneceğini netleştirmek için özel bir kapsam belirleyin.

Katmanıma bir konum alanı eklediğimde alanımdaki bazı konumların haritada birden fazla olası sonucunun olduğunu söyleyen bir hata iletisi aldım.

Possible cause  

Konum alanınızdaki bir veya daha fazla konum, haritadaki birden çok olası konum ile belirsiz.

Proposed action  

Katmanınızdaki Konum Kapsamı'nı Özel olarak ayarlayın ve ek bilgiler girin. Alternatif olarak ilgili coğrafi bilgilerin yer aldığı ek alanlar içeren bir ifade kullanarak konum alanınızı niteleyebilirsiniz. Konum alanınız şehirler içeriyorsa, örneğin: [Şehir]&','&[Ülke]&','&[Eyalet].

Hata iletisi: Genişlik ifadesindeki geçersiz veri sebebiyle bazı çizgiler gösterilemedi. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Haritamdaki çizgilerin genişliğini denetlemek için bir alan veya ifade girdim ve belirli çizgilerin geçersiz veriler içerdiğini bildiren bir hata iletisi aldım.

Possible cause  

Genişlik ifadenizde Qlik Sense uygulamasının haritadaki belirli çizgileri görüntülemesini engelleyen bir hata var.

Proposed action  

İfadeniz, sayısal olmayan değerler içeriyor olabilir. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Hata iletisi: Ağırlık ifadesindeki geçersiz veriler nedeniyle bazı yoğunluk noktaları gösterilemedi. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Haritamdaki noktaların yoğunluğunu denetlemek için bir alan veya ifade girdim ve belirli yoğunlukların geçersiz veriler içerdiğini bildiren bir hata iletisi aldım.

Possible cause  

Genişlik ifadenizde Qlik Sense uygulamasının haritadaki belirli yoğunlukları görüntülemesini engelleyen bir hata var.

Proposed action  

İfadeniz, sayısal olmayan değerler içeriyor olabilir. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Bir resim arka plan katmanı ekledim ve resmimi göremiyorum

Harita görselleştirmesine bir resim arka plan katmanı ekledim ama haritada göremiyorum.

Possible cause  

Haritanın projeksiyonuna ve resmin ölçeğine bağlı olarak harita, resmi göremeyecek kadar çok uzaklaştırılmış olabilir.

Proposed action  

Şunlardan birini yapın:
  • Harita ayarları'nda, Otomatik yakınlaştırma'yı etkinleştirin. Resminizin arka plan katmanıyla aynı bölge üzerine yerleşecek konum verisi içeren bir katman ekleyin.
  • Sunum'da, Hata ayıklama bilgilerini göster'i etkinleştirin. Harita şimdi görüntülenen bölgenin ortası için koordinatları içerir.