Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri yükleme betiğinde çapraz tablolarla çalışma

Çapraz tablo, üst bilgi verilerinden oluşan iki dikey liste arasında bir değer matrisi içeren genel bir tablo türüdür. Verileri diğer veri tablolarıyla ilişkilendirmek istiyorsanız genellikle en ideal veri biçimi değildir.

Bu konu başlığı altında, veri komut dosyasındaki bir LOAD deyimine crosstable öneki ekleyerek bir çapraz tablonun özetlemesini nasıl açabileceğiniz, yani tablonun bölümlerini nasıl satırlara dönüştürebileceğiniz açıklanmaktadır.

Bir niteleyici sütunla çapraz tablonun özetlemesini açma

Çapraz tablodan önce genellikle birkaç niteleyici sütun gelir ve bunların açık bir şekilde okunması gerekir. Bu durumda bir belirleyici sütun (Year) ve aylık satış verilerinin matrisi bulunmaktadır.

Bir niteleyici sütun içeren çapraz tablo
Year Jan Feb Mar Apr May Jun
2008 45 65 78 12 78 22
2009 11 23 22 22 45 85
2010 65 56 22 79 12 56
2011 45 24 32 78 55 15
2012 45 56 35 78 68 82

Bu tablo basit bir şekilde Qlik Sense öğesine yüklenirse sonuç olarak Year için bir alan ve aylardan her biri için bir alan elde edilir. Bu, genellikle, elde etmek isteyeceğiniz bir sonuç değildir. Muhtemelen üç alanın oluşturulmasını tercih edersiniz:

  • Belirleyici sütun (bu durumda Year), yukarıdaki tabloda yeşil ile gösterilir.
  • Bu durumda ay adları (Jan - Jun) ile temsil edilen öznitelik alanı sarı ile gösterilir. Bu alanın Month olarak adlandırılması uygundur.
  • Veri matrisi değerleri mavi ile gösterilir. Bu durumda satış verilerini temsil ederler, bu nedenle Sales olarak adlandırılmaları uygundur.

Bu, LOAD veya SELECT deyimine crosstable öneki eklenerek elde edilebilir. Örneğin:

crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.xlsx;

Böylece, Qlik Sense içinde şu tablo oluşturulur:

LOAD veya SELECT deyimine çapraz tablo öneki eklenmiş tablo
Year Month Sales
2008 Oca 45
2008 Şub 65
2008 Mar 78
2008 Nis 12
2008 May 78
2008 Haz 22
2009 Oca 11
2009 Şub 23
... ... ...

İki niteleyici sütunla çapraz tablonun özetlemesini açma

Bu durumda, solda iki belirleyici sütun bulunur ve bunları matris sütunları izler.

İki niteleyici sütun içeren çapraz tablo
Salesman Year Jan Feb Mar Apr May Jun
A 2008 45 65 78 12 78 22
A 2009 11 23 22 22 45 85
A 2010 65 56 22 79 12 56
A 2011 45 24 32 78 55 15
A 2012 45 56 35 78 68 82
B 2008 57 77 90 24 90 34
B 2009 23 35 34 34 57 97
B 2010 77 68 34 91 24 68
B 2011 57 36 44 90 67 27
B 2012 57 68 47 90 80 94

Belirleyici sütunların sayısı, aşağıdaki gibi crosstable önekine yönelik üçüncü bir parametre olarak belirtilebilir:

crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * from ex2.xlsx;

Böylece, Qlik Sense içinde şu sonuç oluşturulur:

Çapraz tablo önekine yönelik üçüncü parametre olarak belirtilen belirleyici sütunlar içeren tablo
Salesman Year Month Sales
A 2008 Oca 45
A 2008 Şub 65
A 2008 Mar 78
A 2008 Nis 12
A 2008 May 78
A 2008 Haz 22
A 2009 Oca 11
A 2009 Şub 23
... ... ... ...

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!