Ana içeriğe geç

Veri alanları

Veri alanları, Qlik Cloud kiracınızın, veri varlıklarını oluşturmak ve depolamak için kullanılan yönetilen alanlarıdır. Bir veri varlığı amaca uygun bir tablo koleksiyonudur. Qlik Cloud Data Services içindeki ana çalışma birimidir.

Qlik Cloud Data Services hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karma veri iletimi

Bir veri alanına erişimi alandaki üyelik durumu belirler. Bir veri alanı içindeki veri varlıklarına erişimi, alanın üyelerine atanan roller belirler. Yani, kullanıcının öncelikle veri alanının bir üyesi olması, ikinci olarak da bir veri alanındaki veri varlıklarını ve kaynaklarını oluşturma, yönetme veya izleme ile ilgili gerekli rollere sahip olması gerekir. Veri varlıklarını kullanma rollerine sahip üyeler, kişisel, paylaşılan ve yönetilen alanlarda uygulamalar oluştururken bir veri alanındaki veri varlıklarını da kullanabilir.