Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Lägga till data manuellt

Med Lägg till manuellt i Lägg till data kan du lägga till data i Qlik Sense och sedan använda dem som en tabell i Datahanteraren.

Du kan lägga till data manuellt om du vill använda en begränsad datauppsättning från en annan källa. Antag till exempel att du vill ta några rader från ett Excel-kalkylblad eller en tabell på en webbsida och ladda dem som en tabell i Datahanteraren. Då kan du kopiera de data du vill använda, klistra in dem i Lägg till manuellt och sedan lägga till dem som en tabell i Datahanteraren. Det kan också gå fortare att lägga till en liten mängd data manuellt än att importera dem från en annan datakälla.

Så här lägger du till data manuellt: Öppna Lägg till data, välj Lägg till manuellt, lägg in dina data i tabellen och lägg till tabellen i Datahanteraren. I tabellredigeraren finns en rad och två kolumner när den öppnas. Tomma rader och kolumner läggs automatiskt till i tabellen efter hand som du lägger till data.

Anteckning om varning

Data som läggs till i Lägg till manuellt sparas inte automatiskt. Du kan förlora de data du lagt till om skärmen uppdateras, om sessionen når tidsgränsen eller om anslutningen förloras innan data har lagts till i Datahanteraren.

Data kan läggas till genom att skriva eller genom att kopiera och klistra in från andra källor. Lägg till manuellt behåller kolumner och rader som kopieras från Excel-tabeller.

Det finns ett antal snabbkommandon som du kan använda för att arbeta effektivt i Lägg till manuellt. Snabbkommandona fungerar på olika sätt beroende på om du väljer celler, rader eller kolumner, eller om du redigerar celler i tabellen. Följande tabell visar snabbkommandona vid urval:

Snabbkommandon för urval
Snabbkommando Beskrivning
Piltangenterna Navigerar mellan valda celler
Tabb Flyttar cellurvalet åt höger. Om det inte finns någon cell till höger flyttas det till första cellen på nästa rad.
Skift+Tabb Flyttar cellurvalet åt vänster. Om det inte finns någon cell till vänster flyttas det till första cellen på föregående rad.
Retur Växlar till redigeringsläge
Ta bort Tar bort aktuellt urval

Följande tabell visar snabbkommandona vid redigering:

Snabbkommandon för redigering
Snabbkommando Beskrivning
Piltangenterna Flyttar markören i cellen.
Tabb Bekräftar redigeringen och flyttar till nästa cell till höger
Skift+Tabb Bekräftar redigeringen och flyttar till föregående cell till vänster
Retur Bekräftar redigeringen och flyttar till nästa cell nedåt
Skift+Retur Bekräftar redigeringen och flyttar till föregående cell uppåt
Esc Avbryter redigeringen och växlar till urvalsläge

Om du skapar tabeller med Lägg till manuellt kan du redigera dem vid ett senare tillfälle för att lägga till och ta bort innehåll. Mer information finns i Uppdatera en tabell från datakällan.

Lägga till data manuellt

 1. Öppna en app.
 2. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Lägg till.

  Du kan även klicka på Lägg till data i menyn Navigering.

 3. Under I appen klickar du på Lägg till manuellt.
 4. Ange ett namn för tabellen.
 5. Lägg till data i tabellredigeraren.

  Dubbelklicka på en cell du vill lägga till data i.

  Om du klickar på någon annan cell i tabellen medan du redigerar en cell bekräftas redigeringen och den andra cellen väljs.

 6. När du är klar med dina data klickar du på Lägg till data.

Tabellen läggs till i Datahanteraren.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!