Gå till huvudinnehåll

Filtrera data från filer

Du kan skapa filtervillkor när du lägger till data från filer. Detta gör att du kan välja en underuppsättning av data att ladda. Detta kan vara bra om du vill reducera mängden data som laddas eller bara använda specifika data, till exempel endast försäljning över 40 000 $.

Första gången du lägger till data från en fil i steget Lägg till data kan du tillämpa filtervillkor genom att klicka på Filter.

Knappen Filter

Knappen Filter.

Sedan kan du ändra på villkoren genom att klicka på din tabell i datahanteraren och sedan klicka på Redigera tabellen. Klicka på Välj data från källa och klicka sedan på Filter.

När du har lagt till data i din app och använt eventuella filtervillkor kan du ladda dessa data i appen.

Anteckning om informationFör mer avancerad ändring av data använder du Skriptredigeraren. I introduktionskurserna Skript för nybörjare och Nästa steg inom skript finns mer information.

Tillgängliga filtervillkor är:

 • =
 • >
 • <
 • >=
 • <=

Tänk på följande när du filtrerar data. Exempel finns nedan.

 • Du kan tillämpa filtervillkor på tal, datum eller text.
 • Jokertecken kan inte användas.
 • Du kan tillämpa flera villkor. Om en konflikt mellan villkor uppstår för ett fält kan det dock leda till att inga data returneras.
 • Villkor tillämpas alfabetiskt på textdata. Villkor är skiftlägeskänsliga.
 • Du kan använda mer än en bokstav för textdata. Till exempel: >ct returnerar ordet cup och det gör även >=cu. Observera att även >c returnerar cup.
 • Om du använder mer än ett villkor av typen = måste alla resultera i sant för att returnera värden. Om du använder mer än ett villkor av typen = på samma fält, returneras emellertid alla värden som resulterar i sant.
 • Villkoren < och > måste om de kombineras alla resultera i sant för att returnera värden. Om dessa villkor kombineras med = måste alla villkor resultera i sant.
 • Villkoren <= och >= måste om de kombineras alla resultera i sant för att returnera värden. Om dessa villkor kombineras med = måste alla villkor resultera i sant.
 • Filter på datafält från QVD -filer stöds inte.

Exempel

Dessa exempel använder följande värden från ett enda fält (en kolumn i en tabell): cup, fork och knife.

 • Villkor:
  • =cup
  • =fork
  • =knife
  • Returnerar: cup, fork, knife
  • Lika med-villkoret returnerar alla värden som är sanna.
 • Villkor:
  •  >b
  • <d
  • Returnerar: cup
  • Bokstaven c är både större än b och mindre än d.
 • Villkor:
  •  <b
  • >d
  • Returnerar: inga värden
  • Det kan inte finnas värden som både är mindre än b och större än d.
 • Villkor:
  •  =fork
  • >g
  • Returnerar: inga värden
  • Det kan inte finnas värden som både är lika med fork och större än g.

Information om att lägga till data finns här:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!