Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Handmatig gegevens toevoegen

Handmatige invoer in Gegevens toevoegen stelt u in staat gegevens in te voeren in een editor in Qlik Sense en ze vervolgens als een tabel toe te voegen in Gegevensbeheer.

Handmatig invoeren van gegevens is handig als u een beperkte set gegevens uit een andere bron wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld alleen een selectie van rijen uit een Excel-werkblad of uit een tabel op een webpagina wilt laden als een tabel in Gegevensbeheer, kunt u de geselecteerde gegevens kopiëren en plakken in Handmatige invoer en vervolgens als een tabel toevoegen in Gegevensbeheer. Het is ook handig als u een kleine hoeveelheid gegevens hebt die sneller handmatig kunnen worden toegevoegd dan ze te importeren uit een andere gegevensbron.

Open voor het handmatig toevoegen van gegevens Gegevens toevoegen, selecteer Handmatige invoer, voer uw gegevens in de tabel in en voeg dan de tabel toe aan Gegevensbeheer. De tabeleditor begint met een rij en twee kolommen, maar als u gegevens aan de tabel toevoegt, worden automatisch extra lege rijen en kolommen aan de tabel toegevoegd.

Waarschuwing

Handmatige invoer wordt niet automatisch opgeslagen als gegevens worden ingevoerd. Ingevoerde gegevens kunnen verloren gaan als het scherm wordt vernieuwd, als de sessie wordt onderbroken, of als de verbinding wordt verbroken voordat de gegevens zijn toegevoegd aan Gegevensbeheer.

Naast het typen van gegevens kunt u deze kopiëren en plakken vanuit andere bronnen. Handmatige invoer bewaart de kolommen en rijen van gegevens gekopieerd uit Excel-tabellen.

U kunt een aantal toetsencombinaties gebruiken om effectief en eenvoudig in Handmatige invoer te werken. Het gedrag van toetsencombinaties varieert en is afhankelijk van of u cellen, rijen of kolommen selecteert of dat u cellen in de tabel bewerkt. De volgende tabel bevat de toetsencombinaties voor selecteren:

Sneltoetsen om te selecteren
Toetsencombinatie Beschrijving
Pijltoetsen Navigeert tussen celselecties
Tab Verplaatst de celselectie naar rechts. Als er rechts geen cellen meer zijn, wordt de celselectie verplaatst naar de eerste cel in de volgende rij.
Shift+Tab Verplaatst de celselectie naar links. Als er links geen cellen meer zijn, wordt de celselectie verplaatst naar de eerste cel in de volgende rij.
Enter Schakelt over naar de modus bewerken
Delete Verwijdert de huidige selectie

De volgende tabel bevat de toetsencombinaties voor bewerken:

Sneltoetsen om te bewerken
Toetsencombinatie Beschrijving
Pijltoetsen Verplaatst de cursor in de cel.
Tab Verbindt de bewerking en gaat naar de volgende cel rechts
Shift+Tab Verbindt de bewerking en gaat naar de vorige cel links
Enter Verbindt de bewerking en gaat naar de volgende cel eronder
Shift+Enter Verbindt de bewerking en gaat naar de vorige cel erboven
Esc Annuleert de bewerking en schakelt over naar de selectiemodus

Tabellen gemaakt met behulp van Handmatige invoer kunnen later worden bewerkt om inhoud toe te voegen of te verwijderen. Ga voor meer informatie naar Een tabel vanuit de gegevensbron bijwerken.

Handmatig gegevens toevoegen

 1. Open een app.
 2. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op Toevoegen.

  U kunt ook klikken op Gegevens toevoegen in het menu Navigatie.

 3. Klik onder In-app op Handmatige invoer.
 4. Typ een naam voor de tabel.
 5. Voer in de tabeleditor uw gegevens in.

  Dubbelklik op een cel om te beginnen met het invoeren van gegevens in de cel.

  Als u tijdens het bewerken van een cel op een andere cel in de tabel klikt, wordt uw bewerking verbonden met de tabel en de andere cel geselecteerd.

 6. Klik op Gegevens toevoegen als uw gegevens compleet zijn.

De tabel is toegevoegd aan Gegevensbeheer.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!