Gå till huvudinnehåll

Filtrera data från datakopplingar

Anteckning om informationFiltrera data är inte tillgänglig för alla anslutningar.

Du anger ett datafilteruttryck genom att välja Filtrera data i steget Välj de data som ska laddas. När du väljer Filtrera data öppnas en textruta där du anger ett filteruttryck. Exempel:

Försäljning >= 40 000

Filtrera data väljer från individuella fält, till exempel Försäljning. Det fungerar som en SQL WHERE-sats. De flesta operatorer och nyckelord som används i WHERE-satser kan användas med Filtrera data. Giltiga operatorer innehåller:

  • =
  • >
  • >=
  • <
  • <=
  • IN
  • BETWEEN
  • LIKE
  • IS NULL
  • IS NOT NULL

Qlik Sense bygger enWHERE-sats i datainläsningsskriptet från det uttryck som anges i Filtrera data.

AND-operatorn kan användas för att kombinera operatorer, som när du vill filtrera över mer än ett fält. Exempel:

Sales <= 30000 AND RegionID = 45

OR-operatorn kan användas för att filtrera data som matchar något av villkoren. Exempel:

Name = 'Smith' OR Name = 'Jones'

Du kan få samma resultat från IN-operatorn. IN-operatorn är en snabbmetod för att använda flera OR-villkor. Exempel:

Name IN ('Smith', 'Jones')

Information om att lägga till data finns här:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!