Ga naar hoofdinhoud

Gegevens van gegevensconnectoren filteren

InformatieFiltergegevens zijn niet beschikbaar voor alle connectoren.

U voert een filteruitdrukking in door Gegevens filteren te selecteren in de stap Gegevens selecteren om te laden. Wanneer u Gegevens filteren selecteert, wordt een tekstvak geopend waarin u een filteruitdrukking invoert. Bijvoorbeeld:

Sales >= 40000

Gegevens filteren selecteert in afzonderlijke velden, zoals Sales. De optie fungeert als een SQL WHERE-clausule. De meeste operatoren en trefwoorden die in WHERE-clausules worden gebruikt, kunnen in combinatie met Gegevens filteren worden gebruikt. Geldige operatoren zijn onder andere:

  • =
  • >
  • >=
  • <
  • <=
  • IN
  • BETWEEN
  • LIKE
  • IS NULL
  • IS NOT NULL

Qlik Sense bouwt een WHERE-clausule in het load-script voor gegevens op basis van de uitdrukking die in Gegevens filteren is ingevoerd.

De operator AND kan worden gebruikt om operatoren te combineren, bijvoorbeeld wanneer u op basis van meer dan één veld wilt filteren. Bijvoorbeeld:

Sales <= 30000 AND RegionID = 45

De operator OR kan worden gebruikt om gegevens te filteren die aan een van beide voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

Name = 'Smith' OR Name = 'Jones'

Dezelfde resultaten kunt u bereiken met de operator IN. De operator IN is een verkorte methode voor het gebruik van meerdere OR-voorwaarden. Bijvoorbeeld:

Name IN ('Smith', 'Jones')

Ga voor meer informatie over het toevoegen van gegevens naar:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!