Gå till huvudinnehåll

Fält

Fälten är de primära databärande enheterna i Qlik Sense. Ett fält innehåller normalt ett antal värden, fältvärden. I databastermer säger vi att de data som bearbetas i Qlik Sense kommer från datafiler. En fil består av flera fält, som innehåller ett antal poster. Termerna fil, fält och post motsvarar tabell, kolumn och rad. Qlik Sense AQL-logik använder bara fälten och deras fältvärden.

Fältdata hämtas med skriptsatser, såsom LOAD, SELECT eller Binary. Man kan endast ändra data i ett fält genom att ladda om skriptet. De faktiska fältvärdena kan inte påverkas av användaren från layouten eller med automation. När fältvärden väl har blivit inlästa i Qlik Sense kan de bara visas och användas för logiska urval och beräkningar.

Fältvärden kan innehålla numeriska eller alfanumeriska data (text). Numeriska värden är i själva verket duala: det numeriska värdet samt dess aktuella, formaterade textmotsvarighet. Det är bara det senare värdet som visas i arkobjekt med mera.

Innehållet i ett fält kan återges i en filterruta.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!