Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Fälttaggar

Fälttaggar gör det möjligt att lägga till metadata till fälten i datamodellen. Det finns två sorters fälttaggar:

  • Systemfälttaggar

    Systemfälttaggar genereras automatiskt när skriptet körs och data laddas. Vissa av taggarna kan manipuleras i skriptet. Systemtaggar föregås alltid av ett dollartecken, $.

  • Anpassade fälttaggar

    Med hjälp av Tag-satsen kan du lägga till anpassade taggar till fält i dataladdningsskriptet Anpassade taggar kan inte ha samma namn som systemtaggar.

    Mer information om taggar finns i Tag och Untag.

Systemfälttaggar

Följande systemfälttaggar genereras automatiskt när data laddas.

Systemfälttaggar
Tag Beskrivning Kan manipuleras i skriptet
$system

Systemfältet som genereras av Qlik Sense under skriptkörning.

Mer information finns i Systemfält.

Nej
$key Nyckelfältet tillhandahåller en länk mellan två eller fler tabeller. Nej
$keypart Fältet ingår i en eller flera syntetiska nycklar. Nej
$syn

Syntetisk nyckel

Mer information finns i Syntetiska nycklar.

Nej

$hidden

Dolda fält, det vill säga som inte visas i någon urvalslista för fält när visualiseringar, dimensioner eller mått skapas. Du kan fortfarande använda dolda fält i uttryck, men du behöver inte skriva in fältnamnet.

Du kan använda systemvariablerna HidePrefix och HideSuffix för att ange vilka fält som ska döljas.

Mer information finns i HidePrefix och HideSuffix .

Ja
$numeric Alla (icke-NULL)-värden i fältet är numeriska. Ja
$integer Alla (icke-NULL)-värden i fältet är heltal. Ja
$text Inga värden i fältet är numeriska. Ja
$ascii Fältvärden innehåller endast standard-ascii-tecken. Ja
$date Alla (icke-NULL)-värden i fältet kan tolkas som datum (heltal). Ja
$timestamp Alla (icke-NULL)-värden i fältet kan tolkas som tidsmarkörer. Ja
$geoname Fältvärden innehåller namn på geografiska platser, relaterat till ett punktfält ($geopoint) och/eller ytfält ($geomultipolygon). Ja
$geopoint Fältvärden innehåller geometripunktdata, vilka representerar punkter på en karta i formatet [longitud, latitud]. Ja
$geomultipolygon Fältvärden innehåller geometripolygondata, vilka representerar ytor på en karta. Ja

Härledda fälttaggar

Du kan använda följande taggar när du deklarerar härledda fält för att specificera hur fälten ska användas och visas på en angränsande axel i ett linjediagram. Du kan manipulera taggarna i dataladdningsskriptet.

Härledda fälttaggar
Tag Beskrivning
$axis Taggen $axis används för att specificera att fältet ska generera ett skalstreck på diagrammets angränsande axel.

$qualified

$simplified

Du kan specificera en kvalificerad och förenklad version av en axeletikett genom att härleda två olika fält. Det kvalificerade fältet visas som en etikett när axeln har zoomats in, för att visa hela sammanhanget.

Till exempel kan du generera två fält när du visar data per kvartal:

Ett förenklat fält med taggen $simplified som visar kvartal som 'KV1 och ett kvalificerat fält med taggen $qualified som visar år och kvartal, exempelvis '2016-KV1'.

När tidsaxeln zoomas ut visar axeln etiketter på två nivåer, per år (2016) och kvartal (KV1), med hjälp av det förenklade fältet. När du zoomar in visar axeln etiketter för kvartal och månad och det kvalificerade fältet (2016–KV1) används för att ge ett helt år som sammanhang för kvartalet.

$cyclic Taggen $cyclic används för cykliska fält, som kvartal och månad, med dubbel datarepresentation.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!