Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konfigurera analytiska anslutningar i Qlik Sense Desktop

Med analytiska kopplingar kan du integrera extern analys med business discovery. En analytisk koppling utökar de uttryck du kan använda i laddningsskript och diagram genom att anropa en extern beräkningsmotor (beräkningsmotorn fungerar då som ett komplement på serversidan (SSE)). Du kan till exempel skapa en analytisk koppling till R och använda statistiska uttryck när du laddar data.

Konfigurationen av Qlik Sense Desktop måste göras i Settings.ini-filen.

 1. Öppna Settings.ini-filen.

  För Qlik Sense Desktop finns den i C:/Användare/<Användar-ID>/Dokument/Qlik/Sense/ eller i C:/Användare/AppData/Local/Programs/Qlik/Sense/Engine.

  För Qlik Sense finns den i: C:/ProgramData/Qlik/Sense/Engine/.

 2. Lägg till följande konfiguration (observera den tomma raden i slutet):

  [Settings 7]
  SSEPlugin=<PluginConfig>[;<PluginConfig>...]
   
 3. Där <PluginConfig> är en csv-lista med konfigurationselement och följande inställningar:

  <EngineName>,<Address>[,<PathToCertFile>,<RequestTimeout>,<ReconnectTimeout>]

Anteckning om informationNär nya anslutningar har lagts till eller befintliga har ändrats måste Qlik Sense Desktop startas om för att ändringarna ska träda i kraft.
Anteckning om informationObservera att SSE-insticksservern måste köras innan du startar Qlik Sense. Annars kan anslutningen inte upprättas.

Qlik SSE-databaser med öppen källkod

Följande två SSE-databaser för Qlik har öppen källkod:

 • https://github.com/qlik-oss/server-side-extension

  Har SSE-protokoll, allmän dokumentation och exempelkod i Python and C++.

 • https://github.com/qlik-oss/sse-r-plugin

  Har ett R-insticksprogram med exempelkod i C# (endast källkoden). Du måste skapa insticksprogrammet innan det kan användas.

Beskrivning av elementen

<EngineName>: Mappning/alias för det insticksprogram som ska användas inifrån appens uttryck med hjälp av insticksprogrammets funktioner, exempelvis SSEPython för ett Python-insticksprogram.

<Address>: kolonavgränsad lista med två element, och

 • <Host>: Insticksprogrammets DNS-namn (eller IP-adress).
 • <Port>: Port som insticksprogrammet lyssnar på, vanligtvis 50051.

<PathToCertFile>: Filsystemssökväg till mapp som innehåller de kundcertifikat som krävs för säker kommunikation men insticksprogrammet. Valbart. Om det utelämnas kommer osäker kommunikation att tillämpas. Denna sökväg pekar bara på den mapp där certifikaten finns. Du måste se till att de verkligen kopierats till den mappen. De tre certifikatfilerna ska ha följande namn: root_cert.pem, sse_client_cert.pem, sse_client_key.pem. Endast ömsesidig autentisering (server- och klientautentisering) är tillåten.

<RequestTimeout>: Heltal (sekunder). Valbart. Standardvärdet är 0 (oändligt). Timeout för meddelandes varaktighet.

<ReconnectTimeout>: Heltal (sekunder). Valbart. Standardvärdet är 20 (sekunder). Tid innan klienten försöker återansluta till insticksprogrammet när anslutningen har förlorats.

Exempel:  

 • Exempel på en SSE- SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051
 • Exempel med två definierade servrar för SSE-insticksprogram: SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051;R,localhost:50053
 • Exempel med en definierad server för SSE-insticksprogram som saknar certifikatssökväg men har inställda timeouts. SSEPlugin=SSEPython,localhost:50051,,0,20

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!