Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Rekommendationer för data och fält

Du bör känna till de förutsättningar och begränsningar som finns vid arbetet med Qlik Sense. Ett exempel: den övre gränsen för datatabeller och fält samt maximal mängd inlästa data i Qlik Sense.

Rekommendationer för mängden inlästa data

Den datamängd som kan laddas i Qlik Sense är primärt, men inte exklusivt, begränsad av mängden primärminne i datorn.

Övre gränser för datatabeller och fält

Om du bygger mycket stora appar bör du känna till att en Qlik Sense-app inte kan ha fler än 2 147 483 648 distinkta värden i ett fält.

Det antal fält och datatabeller såväl som antalet tabellceller och tabellrader som kan laddas begränsas endast av RAM-minnet.

När du importerar en datauppsättningsfil till en Qlik Sense app eller ett utrymme med Datahanteraren (dra och släpp eller andra direkta uppladdningar) så kan du ladda högst 5 000 fält.

Rekommenderad gräns för laddningsskriptavsnitt

Det rekommenderade maximala antalet tecken som ska användas per laddningsskriptavsnitt är 50 000 tecken.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!