Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Datatyper i Qlik Sense

Qlik Sense kan hantera textsträngar, tal, datum, tider, tidsangivelser och valutor. De kan sorteras, visas i ett antal olika format och användas i beräkningar. Detta innebär exempelvis att datum, tider och tidsangivelser kan adderas respektive subtraheras.

Hur data visas i Qlik Sense

För att förstå hur datatolkning och talformatering fungerar i Qlik Sense måste du veta hur data lagras internt av programmet. Alla data som läses in i Qlik Sense lagras på två sätt: som textsträng och som tal.

  1. Textsträngen finns alltid. Det är den som visas i listboxar och andra arkobjekt. Vid formatering av data i listboxar (talformat) är det bara textsträngen som påverkas.
  2. Talet finns bara när data kan tolkas som ett giltigt tal. Det används för all form av numerisk beräkning och för numerisk sortering.

Om man läser in flera data med samma numeriska värde i ett fält, kommer de att behandlas som ett och samma värde och tillsammans tilldelas den första textsträng som påträffas. Exempel: Talen 1.0 , 1 och 1.000 kommer om de läses in i denna ordning att få det numeriska värdet 1 och den ursprungliga textsträngen 1.0.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!