Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Crosstable

crosstable-laddningsprefixet används för att transponera strukturerad data med ”korstabell” eller ”pivottabell”. Data som är strukturerad på detta sätt påträffas ofta när vid arbete med kalkylarkskällor. Resultatet och syftet med crosstable-laddningsprefixet är att omvandla sådana strukturer till en vanlig kolumnorienterad tabellekvivalent, eftersom denna struktur i allmänhet är bättre lämpad för analys i Qlik Sense.

Exempel på data strukturerad som en korstabell och dess ekvivalenta struktur efter en korstabellomvandling

Exempel som visar en korstabell till vänster.

Syntax:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Argument
Argument Beskrivning
attribute field name Det önskade utdatafältets namn som beskriver den horisontellt orienterade dimensionen som ska transponeras (rubrikraden).
data field name

Det önskade utdatafältets namn som beskriver den horisontellt orienterade dimensionen som ska transponeras (matris av datavärden under rubrikraden).

n

Antalet kvalificerarfält eller oförändrade dimensioner som föregår den tabell som ska omvandlas till generisk form. Standardvärdet är 1.

Skriptingfunktionen är relaterad till följande funktioner:

Relaterade funktioner
Funktion Interaktion
Generic Ett laddningsprefix för omvandling som tar en strukturerad datamängd av entitetsattributvärde och omvandlar den till en vanlig relationstabellstruktur, som separerar varje attribut som påträffas i ett nytt fält eller kolumn med data.

Exempel 1 – Omvandla pivoterade försäljningsdata (enkla)

Exempel 2 – Omvandling av pivoterade försäljningsmåldata till en vertikal tabellstruktur (mellanliggande)

Exempel 3 – Omvandling av pivoterade försäljningsmåldata till en vertikal tabellstruktur (mellanliggande)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!