Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Keep

Prefixet keep liknar prefixet join. Precis som prefixet join jämför det här prefixet den inlästa tabellen med en befintlig namngiven tabell eller den senaste tidigare skapade datatabellen, men i stället för att koppla ihop den inlästa tabellen med en befintlig tabell gör den så att den ena eller båda tabellerna minskas innan de sparas i Qlik Sense, baserat på intersektionen av tabelldata. Jämförelsen som görs motsvarar en naturlig länkning (join) som görs över alla gemensamma fält. Den görs med andra ord likadant som en motsvarande join. Skillnaden är dock att de två tabellerna inte länkas utan lagras i Qlik Sense som två tabeller med olika namn.

Syntax:  

(inner | left | right) keep [(tablename ) ]( loadstatement | selectstatement )

 

Prefixet keep måste inledas med något av följande prefix: inner, left eller right.

Det explicita prefixet join i Qlik Senses skriptspråk skapar en fullständig länkning (full join) mellan de båda tabellerna. Resultatet är en tabell. I många fall resulterar sådana länkningar i mycket stora tabeller. En av finesserna med Qlik Sense är just att programmet gör associationer mellan flera tabeller istället för att skapa länkningar, vilket minskar minnesanvändningen avsevärt, ökar hastigheten och ger större flexibilitet. Explicita länkningar bör därför normalt undvikas i Qlik Sense-skript. Keep-funktionaliteten har utvecklats för att minska antalet fall där man måste använda länkning.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Exempel:  

Inner Keep LOAD * from abc.csv;

Left Keep SELECT * from table1;

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * from file3.csv;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!