Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Semantic

semantic-laddningsprefixet skapar en speciell typ av fält som kan användas i Qlik Sense för att ansluta och hantera relationsdata, såsom trädstrukturer, självrefererande strukturerade överordnade och underordnade data och/eller data som kan beskrivas som ett diagram.

Observera att semantic-laddningen kan fungera på samma sätt som Hierarchy- och HierarchyBelongsTo-prefixen. Alla tre prefixen kan användas som byggstenar i effektiva front-end-lösningar för att korsa relationsdata.

Syntax:  

Semantic( loadstatement | selectstatement)

En semantisk belastning förväntar sig indata som är exakt tre eller fyra fält bred med en strikt definition av vad varje ordnat fält representerar, som visas i tabellen nedan:

Semantiska laddningsfält
Fältnamn Fältbeskrivning
Första fältet: Denna tagg är en representation av det första av två objekt mellan vilka det finns en relation.
Andra fältet: Denna tagg kommer att användas för att beskriva ett framåtförhållande mellan det första och andra objektet. Om det första objektet är underordnad och det andra är överordnat kan du skapa en relationsflik som anger "överordnad" eller "överordnad till" som om du följde en relation mellan barn och förälder. 
Tredje fältet: Denna tagg är en representation av det första av två objekt mellan vilka det finns en relation. 
Fjärde fältet: Detta fält är valfritt. Denna tagg kommer beskriver en bakåtriktad eller inverterad relation mellan det första och andra objektet. Om det första objektet är underordnad och det andra är överordnat kan du skapa en relationsflik som anger "underordnad" eller "underordnad till" som om du följde en relation mellan barn och förälder. Om du inte lägger till ett fjärde fält kommer den andra fälttaggen att användas för att beskriva förhållandet i endera riktningen. I så fall läggs en pilsymbol automatiskt till som en del av taggen.

Följande kod är ett exempel på semantic-prefixet.

Semantic  
Load 
Object, 
‘Parent’ AS Relationship, 
NeighbouringObject AS Object, 
‘Child’ AS Relationship 
from graphdata.csv; 
Anteckning om informationDet är tillåtet och vanlig praxis att märka det tredje fältet på samma sätt som det första fältet. Detta skapar en självrefererande sökmetod, så att du kan följa objektet/objekten till det/de relaterade objekten ett relationssteg i taget. Om det tredje fältet inte bär samma namn, kommer slutresultatet att bli en enkel sökning från ett eller flera objekt till dess direkta relationsgrannar ett steg bort, vilket är ett resultat som har mycket liten praktisk användning.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Relaterade funktioner
Funktioner Interaktion
Hierarchy Hierarkiladdningsprefixet används för att dela och organisera noder i överordnade-underordnade och andra grafliknande datastrukturer och omvandla dem till tabeller.
HierarchyBelongsTo HierarchyBelongsTo-prefixet används för att hitta och organisera föregångare till överordnade-underordnade och andra grafliknande datastrukturer och omvandla dem till tabeller.

Exempel – Skapa ett specialfält för att koppla relationer med det semantiska prefixet

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!