Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Generic

Generic-laddningsprefixet tillåter konvertering av data modellerade på element, attrivut och värde (EAV) till en traditionell, normaliserad relationstabellstruktur. EAV-modellering kallas även för ”generisk datamodellering” eller ”öppet schema”.

Exempel på EAV-modellerad data och en motsvarande denormaliserad relationstabell

Diagram som visar omvandling av en tabell med tre kolumner och fem rader till en tabell med fyra kolumner och två rader.

Exempel på EAV-modellerade data och en motsvarande upsättning av normaliserade relationstabeller

Diagram som visar omvandling av en tabell med tre kolumner och fem rader till tre separata tabeller.

Även om det är tekniskt möjligt att ladda och analysera EAV-modellerad data i Qlik, är det ofta lättare att arbeta med en likvärdig traditionell relationsdatastruktur.

Syntax:  

Generic( loadstatement | selectstatement )

  • För mer information om att använda LOAD-satser se Load.
  • För mer information om att använda SELECT-satser se Select.

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

Relaterade ämnen
Avsnitt Beskrivning
Crosstable Crosstable-laddningsprefixet omvandlar data som är horisontellt orienterade till vertikalt orienterade data. Ur ett rent funktionellt perspektiv utförs här den motsatta omvandlingen till Generic-laddningsprefixet, även om prefixen vanligtvis är avsett för helt andra användningsfall.
Generiska databaser EAV-strukturerade datamodeller beskrivs ytterligare här.

Exempel 1 – Transformering av EAV-strukturerad data med det generiska laddningsprefixet

Exempel 2 – Analysera EAV-strukturerad data med det generiska laddningsprefixet

Exempel 3 – Denormalisering av de resulterande utdatatabellerna från en generisk laddning (avancerat)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!