Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Lägga till data till appen

Du kan snabbt lägga till data i appen. Öppna Datahanteraren och klicka sedan på Lägg till. Du kan även klicka på Lägg till datameny. Du blir också uppmanad att lägga till data när du skapar en ny app.När du redigerar ett ark kan du även lägga till data genom att klicka på Lägg till i panelen Fält.

Anteckning om informationVilka alternativ för att lägga till data och vilka datakällor som är tillgängliga för dig beror på din Qlik Sense-plattform och din konfiguration.
Vyn Lägg till data

Vyn Lägg till data

I appen

Bifogade filer. Driftsättningar: Qlik Sense Enterprise on Windows. Klicka för att bifoga filer till appen, eller för att visa de filer som är bifogade. Du kan ladda data från dessa filer.

Manuell inmatning. Klicka för att skapa en tabell i appen och lägga till data i appen.

Filplatser

Filplatser. Driftsättningar: Qlik Sense Enterprise on Windows. Ger åtkomst till mapp-platser som administratören har definierat.

Min dator. Driftsättningar: Qlik Sense Desktop.

Klicka här för att ladda upp en datafil eller för att lägga till data från en fil som redan har laddats upp.

Dataanslutningar

Driftsättningar: Alla.

Visar kopplingar som har skapats till en extern datakälla. Kopplingen visas efter att den har skapats under Koppla till ny datakälla.

Klicka på en koppling för att lägga till data i appen.

Datainnehåll

Qlik Catalog Service. Plattformar: Qlik Sense Enterprise on Windows.

Ger åtkomst till Qlik Catalog Service QVD-källor. Endast tillgängligt om administratören skapat en koppling till Qlik Catalog.

Klicka för att lägga till data i appen.

Bifoga filer i den här appen

Klicka för att bifoga en fil till appen.

Koppla till ny datakälla

Klicka för att skapa en koppling till den nya datakällan.

Lägg till data

Klicka för att lägga till data i en app. Knappen aktiveras när du har skapat en koppling och valt de data som ska laddas. Du kan lägga till data med profilering aktiverat eller inaktiverat. Dataprofilering rekommenderas och är aktiverat som standard. Klicka på Mer för att inaktivera dataprofilering.

Vilka datakällor är tillgängliga för mig?

Vilka datakällstyper som är tillgängliga för dig beror på ett antal olika faktorer:

 • Behörighetsinställningar

  Administratören gör inställningar för att fastställa vilka datakällor du kan ansluta till.

 • Installerade kopplingar

  Qlik Sense innehåller inbyggd support från många datakällor. Inbyggda kopplingar installeras automatiskt av Qlik Sense. Om du vill ansluta till ytterligare datakällor kan du behöva installera kopplingar separat som är specifika för dessa datakällor. Sådana separat installerade kopplingar tillhandahålls av Qlik eller en tredje part.

 • Tillgänglighet för lokala filer

  Lokala filer på datorn är bara tillgängliga i Qlik Sense Desktop. De är inte tillgängliga för användning med en serverinstallation av Qlik Sense.

  Anteckning om tipsOm du har lokala filer som du vill ladda på en serverinstallation av Qlik Sense måste du bifoga filerna till appen eller överföra dem till en mapp som är tillgänglig för Qlik Sense-servern, och då helst en mapp som redan har definierats som en mappdatakoppling.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!