Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sorun giderme - Uygulamalar oluşturma

Bu bölümde, Qlik Sense içinde uygulamalar ve görselleştirmeler oluşturulurken karşılaşılabilecek sorunlar açıklanmaktadır.

Görüntüler, bir Qlik Sense ortamından diğerine taşınmış bir uygulamaya dahil edilmez.

Olası neden:  

Qlik Sense içinde bir uygulama oluşturdunuz ve uygulamayı başka bir Qlik Sense ortamına taşıdınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında taşıdığınızda, resimler otomatik olarak taşınmayabilir. Görüntülerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında taşındığına bağlı olarak farklı şekillerde manuel olarak işlenmesi gerekir.

Önerilen eylem  

Uygulamanın oluşturulduğu Qlik Sense ortamındaki görüntüleri Qlik Yönetim Konsolu kullanarak hedef konuma aktarın.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense sitelerini yönetme: İçerik kitaplıklarına nesne yükleme.

Görüntüler, Qlik Sense Desktop ortamından Qlik Sense ortamına içe aktarılmış bir uygulamaya dahil edilmez.

Olası neden:  

Qlik Sense Desktop içinde bir uygulama oluşturdunuz ve uygulamayı Qlik Sense içine aktardınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında taşıdığınızda, resimler otomatik olarak taşınmayabilir. Görüntülerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında taşındığına bağlı olarak farklı şekillerde manuel olarak işlenmesi gerekir.

Önerilen eylem  

Qlik Yönetim Konsolu kullanarak Qlik Sense Desktop uygulamasının görüntüler klasöründen görüntüleri içe aktarın.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense sitelerini yönetme: İçerik kitaplıklarına nesne yükleme.

İpucu notuBir uygulamayı bir Qlik Sense Desktop kurulumundan diğerine taşıdığınızda resimler otomatik olarak eklenir.

Qlik Sense Desktop içindeki görüntülerin varsayılan konumu <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default şeklindedir.

Bilgi notuQlik Sense Desktop uygulamasında Content\Default klasöründeki alt klasörlerde görüntüleri düzenlediyseniz, bunların görüntüler içe aktarıldıktan sonra uygulamaya ve sayfalarına, hikayelerine ve metin ve görüntü nesnelerine manuel olarak eklenmesi gerekir.

Görüntüler, bir Qlik Sense Desktop yüklemesinden diğerine taşınmış bir uygulamaya dahil edilmez.

Olası neden:  

Bir uygulamayı Qlik Sense Desktop yüklemeleri arasında taşıdınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında taşıdığınızda, resimler otomatik olarak taşınmayabilir. Görüntülerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında taşındığına bağlı olarak farklı şekillerde manuel olarak işlenmesi gerekir.

Önerilen eylem  

  • Uygulamanın oluşturulduğu bilgisayardaki görüntüleri kopyalayın ve hedef konumun görüntüler klasörüne yapıştırın.

Qlik Sense Desktop içindeki görüntülerin varsayılan konumu <user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default şeklindedir.

Kullanmak istediğim görüntü çalışmıyor görünüyor

Görüntüler; uygulamaların, sayfaların ve hikayelerin küçük resimlerinde, metin ve görüntü nesnesinde ve hikaye slaytlarında uygulamaların parçasıdır.

Olası neden:  

Desteklenmeyen biçimde bir görüntü kullanıyorsunuz.

Önerilen eylem  

  • Görüntüyü desteklenen biçimlerden birine dönüştürün (png, jpg, jpeg veya gif).

İçgörü Danışmanı uygulamasının kullanılması, sistem performansını etkiler

İçgörü Danışmanı, önerilen grafiklerde alanlar olarak ana öğeleri kullanır.

Olası neden:  

İçgörüler tarafından oluşturulan grafiklerde, hacimli grafiklerin ortaya çıktığı alanlar seçilir.

Önerilen eylem  

  • Yayınlanan uygulama kullanıcılarına gösterilecek alanları değiştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. Analizden alanları gizleme.

Bir uygulamaya sağ tıkladığımda Yeniden yükle seçeneğini göremiyorum.

Uygulamamı yeniden yüklemek istiyorum, ancak uygulamaya sağ tıkladığımda Yeniden yükle seçeneğini göremiyorum.

Olası neden:  

QMC uygulamasında aşağıdaki izinlerden birine veya birkaçına sahip değilsiniz:

  • Uygulama için güncelleme erişimi.

  • HubSection_Task kaynak filtresine okuma erişimi.

  • HubAdmin rolü veya ReloadTask kaynak filtresine Okuma ve Oluşturma erişimi.

Önerilen eylem  

ReloadTask kaynak filtresine okuma erişimi elde etmek üzere HubAdmin rolünün atanması için bir QMC yöneticisiyle iletişime geçin.

Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerimi yönetemiyorum

Uygulama yeniden yükleme görevlerimi hub'da görüntülemek istiyorum, ancak bir uygulamaya sağ tıkladığımda Yeniden yükleme görevlerini yönet seçeneğini göremiyorum.

Olası neden:  

HubSectionTask güvenlik kuralı devre dışı bırakıldı veya HubSection_Task kaynak filtresi için okuma erişiminiz yok. Alternatif olarak, QMC uygulamasında yapılandırılan hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerine okuma erişiminiz olmayabilir.

Önerilen eylem  

HubSection_Task'e okuma erişimi ve hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerine okuma erişimi almak ya da HubAdmin rolünün atanması için bir QMC yöneticisiyle iletişime geçin. HubAdmin rolü varsayılan olarak hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerine okuma erişimine sahiptir.

Bir sayfa kopyalanırken küçük resimler dahil edilmez

Olası neden:  

Başka bir uygulamadan bir sayfa kopyaladınız. Küçük resimler uygulama kaynakları olarak saklanır ve bir sayfayı kopyaladığınızda dahil edilmez. Bir uygulama içinde sayfalar kopyalanabilir.

Önerilen eylem  

Bir uygulamanın tamamını kopyalayabilir ve onu başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Bu, görseller gibi tüm kaynakları içerecektir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!