Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

StripComments

Om denna variabel är inställd på 0 blir kommentarer av typen /*..*/ och // otillåtna. Om variabeln inte är definierad strippas alltid kommentarer.

Syntax:  

StripComments

 

Vissa databasdrivrutiner använder sig av /*..*/ som optimeringstips i SELECT-satser. Om detta är fallet bör kommentarerna inte rensas bort innan SELECT-satsen skickas till databasens drivrutin.

Anteckning om information Det rekommenderas att variabeln återställs till 1 omedelbart efter satserna vid behov.

Exempel:  

set StripComments=0;

SQL SELECT * /* <optimization directive> */ FROM Table ;

set StripComments=1;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!