Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visa positiva och negativa bidrag till resultatet med ett vattenfallsdiagram

Det här exemplet visar hur du skapar ett vattenfallsdiagram för att visualisera hur positiva och negativa värden bidrar till slutresultatet.

Vi vill se de positiva bidragen till koldioxid i atmosfären, som olja och gas, i relation till negativa faktorer som marksänkning.

Waterfall-diagram som visar positiva och negativa bidrag till CO2

Datauppsättning

I det här exemplet använder vi en enkel datauppsättning som du kan kopiera till en textfil och använda som datakälla. Den innehåller koldioxidnivån i atmosfären från 1870, uttryckt i ppm, samt de positiva och negativa bidragen till koldioxid i atmosfären mellan 1870 och 2017.

Atmosphere 1870,Coal,Oil,Gas,Cement,Land,Imbalance,Land sink,Ocean sink,Atmosphere 2017
288,94,72,31,5,88,-12,-89,-72,405
(Källa: CDIAC/GCP/NOAA-ESRL/UNFCCC/BP/USGS)

Lägg till textfilen som datakälla i en tom app och ladda dess data. Använd kommatecken som fältavgränsare.

Visualisering

Vi lägger till ett vattenfallsdiagram i arket och lägger till fälten som mått i följande ordning. Redigera etiketten för varje mått när du vill ta bort Sum()-delen.

  • Sum(Atmosphere1870)
  • Sum(Coal)
  • Sum(Oil)
  • Sum(Gas)
  • Sum(Cement)
  • Sum(Land)
  • Sum(Imbalance)
  • Sum(Land_sink)
  • Sum(Ocean_sink)

Lägg till en stapel som visar det beräknade resultatet, koldioxidnivån 2017, genom att öppna det sista måttet och välja Deltotaler. Vid Etikett för deltotal kan du ange Atmosfär 2017.

Waterfall-diagram som visar positiva och negativa bidrag till CO2

Upptäckt

I diagrammet kan du se att koldioxidnivån i atmosfären var högre år 2017 än 1870. Kol bidrar med mest koldioxid. En del av ökningen vägs upp av kolsänkor som absorberar koldioxid, t.ex. havet. Som du ser är detta tyvärr inte tillräckligt för att stoppa ökningen av koldioxid i atmosfären.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!