Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wizualizowanie pozytywnego i negatywnego wpływu na wynik przy użyciu wykresu wodospadowego

W tym przykładzie pokazano, jak tworzyć wykres wodospadowy w celu wizualizacji sposobu, w jaki wartości dodatnie i ujemne wpływają na wynik końcowy.

Chcemy zobaczyć dodatni wpływ na stężenie CO2 w atmosferze, wynikający z czynników, takich jak spalanie ropy czy gazy, w odniesieniu do wpływu ujemnego, na przykład wynikającego z wchłaniania przez obszary lądowe.

Wykres kaskadowy pokazujący dodatni i ujemny wpływ na stężenie CO2

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy prostego zestawu danych, który można skopiować do pliku tekstowego i użyć jako źródła danych. Zawiera on stężenie atmosferycznego CO2 w częściach na milion (ppm) począwszy od roku 1870, a także czynniki dodatnio i ujemnie wpływające na to stężenie w okresie od 1870 do 2017 roku.

Atmosphere 1870,Coal,Oil,Gas,Cement,Land,Imbalance,Land sink,Ocean sink,Atmosphere 2017
288,94,72,31,5,88,-12,-89,-72,405
(Źródło: CDIAC/GCP/NOAA-ESRL/UNFCCC/BP/USGS)

Dodaj plik tekstowy jako źródło danych w pustej aplikacji i załaduj dane. Upewnij się, że jako separator pól został użyty przecinek.

Wizualizacja

Dodaj do arkusza wykres wodospadowy, a następnie dodaj pola jako miary w następującej kolejności. Dokonaj edycji etykiet poszczególnych miar, usuwając z nich fragment Sum().

  • Sum(Atmosphere1870)
  • Sum(Coal)
  • Sum(Oil)
  • Sum(Gas)
  • Sum(Cement)
  • Sum(Land)
  • Sum(Imbalance)
  • Sum(Land_sink)
  • Sum(Ocean_sink)

Aby dodać słupek, który będzie reprezentował obliczony wynik, poziom CO2 w roku 2017, otwórz miarę końcową i wybierz opcję Sumy częściowe. Możesz ustawić Etykietę sumy częściowej na Atmosphere 2017.

Wykres kaskadowy pokazujący dodatni i ujemny wpływ na stężenie CO2

Wnioski

Na wykresie można zobaczyć, że atmosferyczny poziom CO2 jest wyższy w roku 2017 niż w roku 1870. Głównym czynnikiem wpływającym dodatnio na poziom CO2 jest węgiel. Część tego wzrostu jest kompensowana przez tzw. „pochłaniacze” CO2, na przykład oceany. Niestety, jak widać, nie wystarcza to do zatrzymania wzrostu stężenia CO2 w atmosferze.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!