Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visa olika diagram som baseras på urval med en behållare

Det här exemplet visar hur du kan visa olika diagraminnehåll utifrån val som användaren gör med hjälp av en behållare.

 • När en enstaka produktgrupp väljs, visas ett diagram med produktens undergrupper.
 • När flera produktgrupper väljs, visas ett diagram med produktgrupper.

Datauppsättning

I det här exemplet använder vi två datafiler från Qlik Sense Introduktionskurs – Bygga en app. Du hämtar filerna från Introduktionskurs – Bygga en app. När du hämtar och packar upp introduktionskursen, så ligger filerna i mappen Tutorials source:

 • Sales.xls
 • Item master.xls

Skapa en ny app och lägg till båda datafilerna. Se till att de associeras med Item Number.

Datauppsättningen som laddas innehåller försäljningsdata. Tabellen Item master innehåller information om beställda artiklar, till exempel produktgrupper.

Mått

Vi ska skapa två mått i Originalobjekt:

 • Försäljningsvolym: med namnet Sales, och uttrycket Sum(Sales).
 • Försäljningsmarginal i procent: med namnet Margin %, och uttrycket Avg(Margin/Sales)*100.

Visualiseringar

Vi behöver två olika originalvisualiseringar utifrån valen av produktgrupp. En av dem har produktgrupp som dimension och den andra har produktundergrupp som dimension.

Visualisering för produktgrupper

Den här visualiseringen vill vi visa när fler än en produktgrupp är vald.

Vi lägger till ett kombinationsdiagram på arket och anger följande dataegenskaper:

 • Dimension: Product Group (produktgrupp).
 • Mått: Sales (originalmåttet du skapade).

Följande diagram skapas, med en stapel som visar försäljningen för varje produktgrupp. I det här skedet är det ett stapeldiagram.

Kombinationsdiagram med staplar

Men vi vill även visa försäljningsmarginalen, och den visas med en annan skala än försäljningsvolymen. Skalan för försäljningsvolymen är miljoner och marginalen visas i procent mellan 0 och 100. Om vi lägger till marginalen som en stapel intill försäljningsvolymen blir den för liten för att vi ska kunna tolka den.

Gå till egenskapspanelen och välj Mått > Linjens höjd. Använd listrutan och lägg till Margin % som mått.

Kombinationsdiagram med staplar och en linje

Visualisering för produktundergrupper

Den här visualiseringen vill vi visa när en enda produktgrupp är vald.

Skapa en kopia av produktgruppsvisualiseringen och ändra dimensionen till Product Sub Group.

Originalvisualiseringar

Du måste skapa två originalvisualiseringar om du vill använda behållaren.

 • Lägg till visualiseringen för produktgrupper som en originalvisualisering med namnet Product Group - sales and margin.
 • Lägg till visualiseringen för produktundergrupper som en originalvisualisering med namnet Product Sub Group - sales and margin

Nu kan du ta bort de två visualiseringarna du skapade tidigare. De har sparats som originalvisualiseringar.

Behållare

Du måste lägga till en behållare på arket. Lägg till båda visualiseringarna i behållaren.

 • Product Group - sales and margin

  Ställ in visningsvillkor till =GetPossibleCount([Product Group])>1

 • Product Sub Group - sales and margin

  Ställ in visningsvillkor till =GetPossibleCount([Product Group])=1

Du kan även dölja behållarens urvalsflikar under Utseende>Behållare>Flikar.

Om du vill se hur det fungerar kan du lägga till en filterruta med Product Group.

Upptäckt

Nu kan du göra urval i Product Group. När en enstaka produktgrupp väljs, visar diagrammet data för produktgruppens undergrupper. Annars visar diagrammet data för produktgrupper.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!