Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Wyświetlanie różnych wykresów w oparciu o wybór z kontenerem

Ten przykład pokazuje, jak wyświetlać zawartość różnych wykresów w oparciu o wybory użytkownika za pomocą kontenera.

 • Kiedy wybrana jest pojedyncza grupa produktów, wyświetlany jest wykres dla podgrup produktów.
 • Kiedy wybrana jest więcej niż jedna grupa produktów, wyświetlany jest wykres dla grup produktów.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych z Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Aby pobrać pliki, przejdź pod adres Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i rozpakuj kurs. Następnie przejdź do rozpakowanych plików, które będą w folderze Tutorials source:

 • Sales.xls
 • Item master.xls

Utwórz nową aplikację i dodaj dwa pliki danych. Upewnij się, że są one powiązane na podstawie Numer elementu.

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela Item master (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miary

Musimy utworzyć dwie miary w elementach głównych:

 • Wolumen sprzedaży: z nazwą Sales i wyrażeniem Sum(Sales).
 • Marża sprzedaży w procentach: z nazwą Margin % i wyrażeniem Avg(Margin/Sales)*100.

Wizualizacje

Potrzebujemy dwóch różnych wizualizacji głównych opartych na wyborze grup produktów. Jedna z nich z grupą produktów jako wymiarem, druga z podgrupą produktów jako wymiarem.

Wizualizacja grupy produktów

Jest to wizualizacja, którą chcemy pokazać, gdy wybrana jest więcej niż jedna grupa produktów.

Dodajemy wykres kombi do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

 • Wymiar: Product Group (grupa produktów).
 • Miara: Sales (utworzona miara główna).

Następuje utworzenie poniższego wykresu, na którym każdy słupek odpowiada sprzedaży w poszczególnych grupach produktów. Na tym etapie jest to wykres słupkowy.

Wykres kombi ze słupkami

Ale chcemy również pokazać marżę sprzedaży, która ma inną skalę niż wolumen sprzedaży. Wolumen sprzedaży jest w skali milionów, podczas gdy marża jest wartością procentową między 0 a 100. Jeśli dodamy marżę jako słupek obok wolumenu sprzedaży, to będzie ona zbyt mała i przez to nieczytelna.

W panelu właściwości przejdź do opcji Miary > Wysokość linii. Użyj listy rozwijanej, aby dodać Margin % jako miarę.

Wykres kombi ze słupkami i linią

Wizualizacja podgrupy produktów

Jest to wizualizacja, którą chcemy pokazać, gdy wybrana jest jedna grupa produktów.

Zrób kopię wizualizacji grupy produktów i zmień wymiar na Product Sub Group.

Wizualizacje główne

Musisz utworzyć dwie wizualizacje główne do wykorzystania w kontenerze.

 • Dodaj wizualizację grupy produktów jako wizualizację główną o nazwie Product Group - sales and margin.
 • Dodaj wizualizację podgrupy produktów jako wizualizację główną o nazwie Product Sub Group - sales and margin.

Teraz można usunąć dwie wizualizacje, które utworzono wcześniej, są one zapisane jako wizualizacje główne.

Kontener

Musisz dodać kontener do arkusza. Dodaj dwie wizualizacje do kontenera.

 • Product Group - sales and margin

  Ustaw Warunek wyświetlania arkusza na =GetPossibleCount([Product Group])>1

 • Product Sub Group - sales and margin

  Ustaw Warunek wyświetlania arkusza na =GetPossibleCount([Product Group])=1

Możesz również ukryć karty wyboru kontenera w opcji Wygląd>Kontener>Karty.

Aby zobaczyć, jak to działa, możesz dodać panel filtrowania z grupy Product Group.

Wnioski

Możesz teraz dokonać wyboru w grupie Product Group. Kiedy wybrana jest pojedyncza grupa produktów, na wykresie wyświetlane są dane dla podgrup produktów tej grupy produktów. W przeciwnym razie w tabeli wyświetlane są dane dla grup produktów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!