Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Peek - skriptfunktion

Peek() returnerar värdet för ett fält i en tabell för en rad som redan har laddats. Radnumret kan anges, liksom tabellen. Om inget radnummer anges används posten som laddades senast.

Peek()-funktionen används vanligen för att hitta de relevanta gränserna i en tidigare laddad tabell, det vill säga det första eller sista värdet i ett specifikt fält. I de flesta fall lagras det här värdet i en variabel för att användas senare, till exempel som ett villkor i en do-while-loop.

Syntax:  

Peek(

field_name

[, row_no[, table_name ] ])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
ArgumentBeskrivning
field_nameNamnet på det fält för vilket returvärdet krävs.Inmatat värde måste anges som en sträng (t ex en litteral inom citationstecken).
row_no

Den rad i tabellen som anger det fält som krävs. Kan vara ett uttryck, men måste lösas till ett heltal. 0 anger första posten, 1 andra posten o.s.v. Negativa tal markerar ordningen från slutet av tabellen. -1 anger den senaste lästa posten.

Om ingen row_no angivits, antas -1.

table_nameEn tabelletikett utan avslutande kolon. Om inget table_name har angetts antas den aktuella tabellen. Om det används utanför LOAD-satsen, eller refererar till en annan tabell, måste tabellnamnet table_name anges.

Begränsningar:  

Funktionen kan bara returnera värden från poster som redan laddats. Det betyder att ett anrop som använder -1 som row_no kommer att returnera NULL för den första posten i en tabell.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!