Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dimensionality - diagramfunktion

Dimensionality() returnerar antalet dimensioner för den aktuella raden. Vad gäller pivottabeller returnerar funktionen det totala antalet dimensionskolumner som har icke-aggregerat innehåll, d.v.s. inte innehåller delsummor eller dolda aggregeringar.

Syntax:  

Dimensionality ( )

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:  

Funktionen är endast tillgänglig i diagram. För alla diagramtyper utom pivottabeller returnerar den antalet dimensioner i alla rader utom summan, som blir 0.

Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

Exempel: Diagramuttryck som använder Dimensionality

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!