Gå till huvudinnehåll

FieldValue - skript- och diagramfunktion

FieldValue() returnerar det värde som påträffas vid placeringen elem_no för fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket värdet krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
elem_no Lägesnumret (elementnumret) på fältet, efter inläsningsordning, som värdet returneras för. Detta kan motsvara en rad i en tabell, men det beror på i vilken ordning elementen (raderna) läses in.

Begränsningar:  

  • Om elem_no är större än antalet fältvärden returneras NULL.

  • Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!