Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

GeoAggrGeometry - skript- och diagramfunktion

GeoAggrGeometry() används för att aggregera ett antal områden till ett större område, exempelvis aggregera ett antal underregioner till en region.

Syntax:  

GeoAggrGeometry(field_name)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.

Vanligtvis kan GeoAggrGeometry() användas för att kombinera geospatiala gränsdata. Till exempel så kanske du har postnummerområden för förorter i en stad och försäljningsintäkter för varje områden. Om en säljares område täcker flera postnummer kan det vara bra att presentera total försäljning per område, snarare än individuella områden, och visa resultaten på en färgkarta.

GeoAggrGeometry() kan beräkna aggregerade data för de enskilda förortsområdena och generera en sammanslagen områdesgeometri i datamodellen. Om säljområdenas gränser sedan justerar kan de nya sammanslagna områdena och intäkterna visas på kartan när data laddas igen.

Eftersom GeoAggrGeometry() är en aggregerande funktion krävs en LADDA instruktion med en Gruppera enligt-klausul.

Anteckning om tipsGränserna på kartan som skapats med GeoAggrGeometry() gäller för de sammanslagna områdena. Om du vill visa enskilda gränser för områden som de såg ut innan de aggregerades kan du användaGeoReduceGeometry().

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!