Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Läs in egen kartdata

För att kunna skapa en kartvisualisering måste du ha tillgång till geografiska data som kopplas till data i din app.

Qlik Sense kan använda:

 • Namnge data i fält för att placera platser i kartskikt.
 • Fält som innehåller geopunkter (latitud och longitud) i WGS-84.
 • Fält som innehåller geopunkter, polygoner eller linjer från en geografisk datakälla som en KML-fil.

 • Fält som innehåller geodata i GeoJSON, LineString eller MultiLineString-format
 • Fält som innehåller icke-WGS-84-koordinater (när en anpassad karta används som baskarta).

När kartdata laddas i Datahanteraren med dataprofilering aktiverat identifierar dataprofileringstjänsten landsnamn, ortsnamn och fält med latitud och longitud och laddar motsvarande geometrier i nya fält. I Skriptredigeraren kan du välja att kombinera koordinatfält i ett enstaka fält för enkelhetens skull.Mer information om att använda kartdata för att skapa en karta finns i Mappa diagram.

Namndata som stöds för fält i en kartvisualisering

Kartvisualiseringen kan använda namndata i fält för att placera platserna i kartskikt. Följande platstyper kan användas: 

 • Namn på kontinenter
 • Namn på länder
 • ISO alfa 2 landskoder
 • ISO alfa 3 landskoder
 • Första nivåns namn på förvaltningsområden, som namn på delstater eller provinser.
 • Andra nivåns namn på förvaltningsområden.
 • Tredje nivåns namn på förvaltningsområden.
 • Fjärde nivåns namn på förvaltningsområden.
 • Stad, by eller andra namn på bebodda områden
 • Postnummer
 • IATA flygplatskoder
 • ICAO flygplatskoder
Anteckning om information

Platstillgänglighet kan variera enligt land. Om nämnd plats inte är tillgänglig kan du använda koordinater eller områdesdata för platsen.

Qlik Sense använder kart- och platsdata från erkända ledare inom sina fält som använder accepterade metodologier och bästa praxis när de visar gränser och landsnamn i sina kartor. Qlik Sense ger flexibilitet så att användare kan integrera sina egna separata bakgrundskartor. Om standardkartorna inte passar erbjuder Qlik Sense alternativet att ladda bakgrundskartor, gränser och områden som kunder bedragit med.

Laddar punkt- och områdesdata från en KML-fil

Du kan lägga till data från en KML fil till din karta i Datahanteraren och Skriptredigeraren. Som standard är alla fält markerade i datavalsdialogen, även om de inte innehåller några data. En KML-fil kan exempelvis innehålla områdesdata, men inga punktdata. När data läggs till från en KML -fil som innehåller en tom punkt eller områdesfält för Qlik Sense, kan du exkludera det tomma fältet utan att riskera att skapa kartdimensioner utan data.

När ett fält från ett KML-fält läggs till ett kartskikt och namnfältet innehåller meningsfulla namndata bör det läggas till som skiktets dimension. Områdes- eller punktfältet bör sedan läggas till somPlatsfält. Det är ingen skillnad mellan hur data visualiseras i skiktet och hur texten i namnfältet visas som ett verktygstips.

Anteckning om informationOm KML-filen inte innehåller några punktdata, linjedata eller ytdata kan du inte ladda data från den filen. Om KML-filen är skadad visas ett felmeddelande och du kan inte ladda data.

Laddar kartdata med dataprofilering

När du laddar geografiska data med Lägg till data i Datahanteraren med dataprofilering aktiverat, försöker Qlik Sense upptäcka om uppgifterna innehåller: 

 • Namn på länder och städer från dina data

 • Geopunktsdata (latitud, longitud) för en enskild plats, till exempel en stad
 • Områdesdata (polygoner eller geopunkter) som representerar regioner eller länder

Om detta lyckas skapas ett nytt fält som innehåller geografisk information automatiskt.

Anteckning om varningDataprofilering måste vara aktiverat när du använder Lägg till data. Detta är det förvalda alternativet. Om du inaktiverar dataprofilering identifieras inte geografiska data och det nya fältet som innehåller geografisk information skapas inte.

Om städer identifieras under förberedelsen av data innehåller det nya fältet geopunkter och om länder identifieras innehåller det nya fältet områdespolygondata. Fältet kallas för <datafält>_GeoInfo. Till exempel, om dina data innehåller ett fält som kallas Kontor som innehåller stadsnamn skapas ett fält med geopunkter som kallas Office_GeoInfo

Anteckning om information

Qlik Sense analyserar en delmängd av dina data för att försöka känna igen fält som innehåller städer eller länder. Om matchningen är mindre än 75 % skapas inte något fält med geografisk information. Om ett fält inte identifieras som geografiska data kan du manuellt ändra fälttypen till geografiska data.

Mer information finns i Ändra fälttyper.

Fält med geografisk information visar inte geopunktsdata eller polygondata i förhandsgranskningspanelen Associationer eller i vyn Tabeller. Istället visas data generiskt som [GEO DATA]. Detta förbättrar hur snabbt vyerna Associationer och Tabeller visas. Dessa data är dock tillgängliga när du skapar visualiseringar i Arkvyn.

Laddar och formaterar punktdata

Du kan skapa en karta med hjälp av punktdata (koordinater). Två format stöds:

 • Punktdata lagras i två fält, en för latitud och en för longitud. Du kan lägga till fält till ett punktskikt i fälten Latitud och Longitud i punktskiktet. Alternativt kan du kombinera dem till ett enstaka fält. Kombinera dem till ett enstaka fält:

 • Punktdata lagras i ett fält. Varje punkt anges som en uppsättning x- och y-koordinater: [x, y]. Med geografiska koordinater motsvarar denna [longitud, latitud].

  När du använder det här formatet och läser in data i Skriptredigeraren rekommenderas du att tagga punktdatafältet med $geopoint;.

  Mer information finns här: Exempel: Läsa in punktdata från en enskild kolumn med dataladdningsskriptet.

I exemplen som följer antar vi att filerna innehåller samma data om var ett företags kontor ligger, men att informationen ligger i två olika format.

Exempel: Läsa in punktdata från separata kolumner för latitud och longitud med dataladdningsskriptet

Excel-filen har följande innehåll för varje kontor:

 • Kontor
 • Latitud
 • Longitud
 • Antal anställda

Laddningsskriptet kan då se ut så här:

LOAD
Office,
Latitude,
Longitude,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));

 

Kombinera data i fälten Latitude och Longitude för att ange ett nytt fält för punkterna.

Kör skriptet och skapa en kartvisualisering. Lägg till punktdimensionen på kartan.

Du kan välja att skapa dimensionen Location i skriptet genom att lägga till följande sträng ovanför kommandot LOAD:

LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location;

Funktionen GeoMakePoint() länkar samman longitud- och latituddata.

Vi rekommenderar att du taggar fältet Office med $geoname så att det identifieras som namnet på en geopunkt. Lägg till följande rader efter den sista strängen i LOAD-kommandot:

TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Det kompletta skriptet ser nu ut så här:

LOAD *, GeoMakePoint(Latitude, Longitude) as Location;
LOAD
Office,
Latitude,
Longitude,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
 
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Kör skriptet och skapa en kartvisualisering. Lägg till punktdimensionen på kartan.

Exempel: Läsa in punktdata från en enskild kolumn med dataladdningsskriptet

Excel-filen har följande innehåll för varje kontor:

 • Kontor
 • Plats
 • Antal anställda

Laddningsskriptet kan då se ut så här:

LOAD
Office,
Location,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));

 

Fältet Location innehåller punktdata och vi rekommenderar att tagga det med $geopoint för att det ska kännas igen som punktdatafält. Vi rekommenderar att du taggar fältet Office med $geoname så att det identifieras som namnet på en geopunkt. Lägg till följande rader efter den sista strängen i LOAD-kommandot:

TAG FIELDS Location WITH $geopoint;
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

Det kompletta skriptet ser nu ut så här:

LOAD
Office,
Location,
Employees
FROM 'lib://Maps/Offices.xls'
(biff, embedded labels, table is (Sheet1$));
TAG FIELDS Location WITH $geopoint;
TAG FIELDS Office WITH $geoname;

 

Kör skriptet och skapa en kartvisualisering. Lägg till punktdimensionen på kartan.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!