Gå till huvudinnehåll

GeoBoundingBox - skript- och diagramfunktion

GeoBoundingBox() används i skript för att aggregera geometri på en yta och beräkna den minsta omskrivande rektangeln som innehåller alla koordinater.

En GeoBoundingBoxvisas som en lista med fyra värden: vänster, höger, överst, nederst.

Syntax:  

GeoBoundingBox(field_name)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.

GeoBoundingBox() aggregerar en uppsättning geometrier och returnerar fyra koordinater för den minsta rektangeln som innehåller alla koordinater för den aggregerade geometrin.

Om du vill visualisera resultaten på en karta ska du överföra resultatsträngen med fyra koordinater i polygonformat, tagga det överförda fältet med ett geopolygonformat och dra och släppa det fältet på kartobjektet. De rektangulära rutorna kommer sedan att visas i kartvisualiseringen.

Läs in egen kartdata

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!