Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

GeoReduceGeometry - skript- och diagramfunktion

GeoReduceGeometry() används för att minska antalet hörn i en geometri och för att aggregera ett antal områden till ett område, samtidigt som gränslinjerna från de enskilda områdena fortfarande visas.

Syntax:  

GeoReduceGeometry(field_name[, value])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.
value

Mängden reduktion som ska tillämpas på geometrin. Intervallet är från 0 till 1, där 0 representerar ingen reduktion och 1 representerar maximal reduktion av hörn.

Anteckning om informationAnvändning av ett value på 0,9 eller högre med en komplex datauppsättning kan minska antalet hörn till en nivå där den visuella återgivningen är felaktig.

GeoReduceGeometry() utför även en funktion som liknar GeoAggrGeometry() genom att det aggregerar ett antal områden till ett enda. Skillnaden är att de enskilda gränslinjerna från förhandsaggregerade data visas på kartan om du använder GeoReduceGeometry().

Eftersom GeoReduceGeometry() är en aggregerande funktion krävs en LOAD-sats med en Group by-sats.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!