Gå till huvudinnehåll

GeoGetPolygonCenter - skript- och diagramfunktion

GeoGetPolygonCenter() används i skript och diagramuttryck för att beräkna och returnera mittpunkten i en geometri.

I vissa fall är det ett krav att plotta små punkter istället för färgifyllning på en karta. Om de befintliga geospatiala data bara är tillgängliga i form av områdesgeometri (till exempel en gräns) ska du använda GeoGetPolygonCenter() för att hämta ett par med longitud och latitud för mittenområdet.

Syntax:  

GeoGetPolygonCenter(field_name)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
field_name Ett fält eller ett uttryck som hänvisar till ett fält som innehåller geometrin som ska representeras. Detta kan antingen vara en punkt (eller en uppsättning punkter) som definierar longitud eller latitud, eller ett område.
Anteckning om tipsAnvänd inte satsen Group by i Skriptredigeraren med denna och andra icke-aggregerade geospatiala funktioner, eftersom detta kommer att leda till ett fel vid laddning.

Läs in egen kartdata

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!