Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ansluta till datakällor i Skriptredigeraren

Med hjälp av dataanslutningar i Skriptredigeraren kan du spara genvägar till de datakällor som du använder ofta: databaser, lokala filer eller fjärranslutna filer.

I Datakopplingar visas en lista över de kopplingar du har sparat i alfabetisk ordning. Du kan använda sökrutan för att begränsa listan till kopplingar till ett visst namn eller en viss typ.

Koppla till datakällor

Anteckning om informationDu kan endast se dataanslutningar som du äger eller som du har fått åtkomstbehörighet till. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst.

Skapa en ny dataanslutning

Gör följande:

 1. Klicka på Skapa ny anslutning
 2. Välj den typ av datakälla som du vill skapa från listrutan.

  Inställningsdialogrutan för den typ av datakälla du har valt öppnas.

 3. Ange inställningarna för datakällan och klicka på Skapa för att skapa dataanslutningen.

  Ditt användarnamn och din domän kommer att läggas till anslutningsnamnet för att säkerställa att det är unikt.

Dataanslutningen har nu skapats med dig som förinställd ägare. Om du vill att andra användare ska kunna använda anslutningen i en serverinstallation, måste du redigera åtkomsträttigheterna för anslutningen i Qlik Hanteringskonsol.

Anteckning om varningInställningarna för den dataanslutning du skapade uppdateras inte automatiskt om inställningarna för datakällan ändras. Därför måste du vara försiktig när du sparar användarnamn och lösenord, framför allt om du växlar mellan integrerad Windows-säkerhet och databasinloggningar i DSN.
Anteckning om informationOm Skapa ny anslutning inte visas, betyder det att du inte har behörighet för att lägga till dataanslutningar. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst.

Ta bort en dataanslutning

Gör följande:

 1. Klicka på Ta bort på den datakoppling du vill ta bort.
 2. Bekräfta att du vill radera anslutningen.

Dataanslutningen raderas.

Anteckning om informationOm Ta bort inte visas, betyder det att du inte har behörighet för att ta bort dataanslutningen. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst.

Redigera en dataanslutning

Gör följande:

 1. Under Datakopplingar väljer du det utrymme som innehåller den datakoppling du vill redigera.

 2. Klicka på Redigera på den datakoppling du vill redigera.
 3. Redigera detaljerna för dataanslutningen. Anslutningsdetaljerna är specifika för typen av anslutningar.

  Du kan behöva ange inloggningsuppgifter för anslutningen.

Dataanslutningen uppdateras nu.

Anteckning om informationOm du redigerar namnet på en dataanslutning måste du också redigera alla befintliga referenser (lib://) till anslutningen i skriptet om du vill fortsätta hänvisa till samma anslutning.
Anteckning om informationOm Redigera inte visas, betyder det att du inte har behörighet att uppdatera datakopplingar. Kontakta din systemadministratör för Qlik Sense vid behov.

Infoga en anslutningssträng

Anslutningssträngar krävs för de flesta anslutningar. Det är endast mapp- och webbfilsanslutningar som inte kräver anslutningssträngar.

Anteckning om informationDen här funktionen är inte tillgänglig i Qlik Sense SaaS.

Gör följande:

 • Klicka på Infoga i skript på den koppling du vill infoga en kopplingssträng för.

En kopplingssträng för den valda datakopplingen infogas på den aktuella platsen i Skriptredigeraren.

Connect

Välja data från en dataanslutning

Om du vill välja data från en dataanslutning som ska laddas in i appen gör du så här:

 1. Skapa ny anslutning som länkar till datakällan (om dataanslutningen inte redan finns).
 2. Dataval Välja data från kopplingen.

Hänvisa till en dataanslutning i skriptet

Du kan använda en dataanslutning för att hänvisa till datakällor i satser och funktioner i skriptet, oftast där du vill hänvisa till ett filnamn med en sökväg.

Syntax för att hänvisa till en fil är 'lib://(anslutningsnamn)/(filnamn_inklusive_sökväg)'

I det här exemplet laddas filen orders.csv från den plats som definieras i dataanslutningen Folder. Det kan till exempel vara en mapp som administratören skapar på Qlik Sense-servern.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/orders.csv';

I det här exemplet laddas filen Customers/cust.txt från dataanslutningsmappen DataSource. Customers är en undermapp på platsen som definieras i dataanslutningen.

LOAD * FROM 'lib://DataSource/Customers/cust.txt';

I det här exemplet laddas en tabell från webbfildataanslutningen PublicData som innehåller länkar till den faktiska URL.

LOAD * FROM 'lib://PublicData' (html, table is @1);

I det här exemplet laddas tabellen Sales_data från databasanslutningen DataSource.

LIB CONNECT TO 'DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Var lagras dataanslutningen?

Anslutningarna sparas med Qlik Sense Repository Service. Du kan hantera dataanslutningar med Qlik Hanteringskonsol i en Qlik Sense-serverdistribution. Qlik Hanteringskonsol gör att du kan ta bort dataanslutningar, ställa in åtkomsträttigheter och utföra andra systemadministrativa uppgifter.

Anteckning om varningI Qlik Sense Desktop sparas alla kopplingar i appen utan kryptering. Detta inkluderar information som användarnamn, lösenord och filsökväg som du kan ha angett när du skapade anslutningen. All denna information kan alltså bli tillgänglig i klartext om du delar appen med en annan användare. Ha detta i åtanke när du skapar en app som ska delas.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!