Ga naar hoofdinhoud

Het script voor het laden van gegevens uitvoeren

Klik op gegevens laden in de werkbalk om het script uit te voeren en gegevens opnieuw in de app te laden. De app wordt automatisch opgeslagen voordat de gegevens worden geladen.

Het voortgangsvenster voor het laden van gegevens wordt weergegeven. U kunt het laden afbreken. Als het laden van gegevens is voltooid, wordt het dialoogvenster bijgewerkt met een status (Voltooid of Laden van gegevens mislukt) en een overzicht van mogelijke fouten en waarschuwingen, zoals voor synthetische sleutels. Het overzicht wordt ook weergegeven in Uitvoer. Zo kunt u het nog bekijken nadat het dialoogvenster is gesloten.

InformatieAls u wilt dat het Voortgangsvenster voor het laden van gegevens altijd automatisch wordt gesloten na een geslaagde uitvoering, selecteert u Sluiten indien gereed.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!