Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Arbeta med QVD-filer

En QVD (QlikView Data)-fil är en fil som innehåller en tabell med data som har exporterats från Qlik Sense. QVD är ett Qlik-originalformat och kan bara skrivas till och läsas av Qlik Sense eller QlikView. Detta filformat är optimerat för hastighet vid datainläsning från ett skript, men är samtidigt mycket kompakt. Datainläsning från en QVD-fil är vanligtvis 10-100 gånger snabbare än inläsning från andra datakällor.

QVD-filer kan läsas in på två olika sätt: standard (snabbt) och optimerat (snabbare). Vilket läge som används bestäms automatiskt av skriptmotorn.

Det finns vissa begränsningar för optimerade laddningar. Det går att byta namn på fält, alla de åtgärder som nämnts har inaktiverar den optimerade laddningen och resulterar i en standardladdning.

 • Alla omvandlingar på de fält som laddas.
 • Att använda en where-sats gör att Qlik Sense packar upp posterna.
 • Använda Karta på ett fält som laddas.

Syftet med QVD-filer

QVD-filer kan användas för många syften och mer än en kan tillämpas i alla möjliga situationer. Åtminstone fyra huvudsakliga användningsområden kan omedelbart identifieras:

 • Snabbare laddning

  Genom att buffra de block av indata som inte har ändrats respektive ändrats långsamt i QVD-filer kan skriptexekveringen snabbas upp väsentligt för stora datamängder.

 • Minskat tryck på databasservrar

  Mängden data som hämtas från externa datakällor kan minskas avsevärt. Detta minskar arbetstrycket på de externa databaserna och mängden nätverkstrafik. När flera skript delar samma data krävs dessutom bara en laddning från källdatabasen till en QVD-fil. Andra applikationer kan använda samma data genom denna QVD-fil.

 • Konsolidera data från flera appar

  Med binary-skriptsatsen går det att ladda data från en enda app till en annan, men med QVD-filer kan ett skript kombinera data från flera olika appar. På så sätt kan appar konsolidera liknande data från olika affärsenheter, till exempel:

 • Inkrementell

  I många fall kan QVD-funktionaliteten användas för inkrementell laddning genom att bara ladda nytillkomna poster från en växande databas.

 • Mer information finns i Ladda nya och uppdaterade poster med inkrementell laddning.

  Anteckning om information

  För att se hur Qlik-forumet använder Qlik programautomatisering för att förbättra QVD-laddningstiderna kan du läsa i Hur du delar upp QVD:er med en automatisering för att förbättra omladdningar

Skapa QVD-filer

En QVD-fil kan skapas på två sätt:

 • Skapas och namnges explicit med hjälp av kommandot store i skriptet. Ange i skriptet att en tabell, eller delar av en tabell, som tidigare har lästs in ska exporteras till en namngiven fil på en viss plats.

  Mer information finns i Store.

 • Skapa och sköta underhåll automatisk direkt från skriptet. Om en LOAD eller SELECT-sats föregås av prefixet buffer, skapar Qlik Sense automatiskt en QVD-fil som under vissa omständigheter kan användas i stället för den ursprungliga datakällan vid dataomladdning.

  Mer information finns i Buffer.

De resulterande QVD-filerna skiljer sig inte åt vad gäller inläsningshastighet.

Läsa in data från QVD-filer

En QVD-fil kan läsas eller nås på följande sätt:

 • Läsa in en QVD-fil som explicit datakälla. Du kan referera till QVD-filerna med en LOAD-sats i skriptet, precis som med vilken annan typ av textfil som helst (csv, fix, dif, biff och så vidare).

  Exempel:

  • LOAD * from xyz.qvd (qvd)
  • LOAD Name, RegNo from xyz.qvd (qvd)
  • LOAD Name as a, RegNo as b from xyz.qvd (qvd)
 • Automatisk inläsning av buffrade QVD-filer. Om buffer-prefixet används för LOAD eller SELECT-satser behövs inga uttryckliga satser för inläsning. Qlik Sense avgör i vilken utsträckning data från QVD-filen ska användas eller om data istället ska hämtas med hjälp av den ursprungliga LOAD- eller SELECT-satsen.
 • QVD-filer från skriptet. Ett antal skriptfunktioner (alla börjar med qvd) kan användas för att hämta olika typer av information för data som hittats i XML-huvudet på en QVD-fil.

QVD-format

En QVD-fil innehåller exakt en datatabell och består av tre delar:

 • Huvud.

  Anteckning om informationOm QVD-filen har genererats med QlikView är huvudet ett väl utformat XML-huvud (med UTF-8-teckenuppsättning) som beskriver fälten i tabellen, layouten för efterföljande information samt andra metadata.
 • Symboltabeller i byte-komprimerat format.
 • Faktiska tabelldata i bit-komprimerat format.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!