Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad

Qlik Sense kan läsa data från Microsoft Excel-kalkylblad. De filformat som stöds är XLS, XLSX, XLW och XLSM.

Du kan antingen använda Lägg till data i Datahanteraren eller välja data i Skriptredigeraren. I båda fallen kan du välja namngivna områden i ett blad, ett enskilt blad, valda blad eller alla blad i kalkylbladsfilen. Varje ark laddas som en separat tabell, såvida de inte har samma fältstruktur då de sammanfogas till en enda tabell.

Anteckning om tipsNär du laddar ett Microsoft Excel-kalkylblad använder du kalkylbladet som en datakälla för Qlik Sense-appar. Det vill säga Microsoft Excel-blad blir tabeller i Qlik Sense, inte ark i en Qlik Sense-app.

Det kan vara praktiskt att göra en del ändringar i Microsoft Excel innan du laddar kalkylbladet.

Välja data från Microsoft Excel-blad

När du väljer data från Microsoft Excel-blad finns det några inställningar som kan vara användbara för att få en korrekt tolkning av tabelldata:

Inställningar som kan vara användbara för att få en korrekt tolkning av tabelldata.
UI-element Beskrivning
Fältnamn Ange om tabellen innehåller Inbäddade fältnamn eller Inga fältnamn. I ett Excel-kalkylblad innehåller den första raden normalt de inbäddade fältnamnet. Om du väljer Inga fältnamn får fälten namnet A, B, C ...

Rubrikstorlek

Inställt på det antal rader som ska utelämnas som tabellrubrik, normalt rader som innehåller allmän information som inte är i kolumnformat.

Förbereda Microsoft Excel-kalkylblad inför laddning med Qlik Sense

Om du vill ladda Microsoft Excel-kalkylblad i Qlik Sense, finns det många funktioner du kan använda för att omvandla och rensa data i dataladdningsskriptet, men det kan vara lämpligare att förbereda källdata direkt i Microsoft Excel-kalkylbladsfilen. I det här avsnittet finns några tips för att förbereda kalkylbladet för laddning i Qlik Sense med minimal skriptkodning.

Använda kolumnrubriker

Om du använder kolumnrubriker i Microsoft Excel kommer de automatiskt att användas som fältnamn om du väljer Inbäddade fältnamn när du väljer data i Qlik Sense. Det rekommenderas också att du undviker radbrytningar i etiketterna och placerar rubriken på kalkylbladets första rad.

Formatera dina data

Det är lättare att ladda en Microsoft Excel-fil i Qlik Sense om innehållet har arrangerats som rådata i en tabell. Du ska helst undvika följande:

  • Aggregeringar, som till exempel summor eller antal. Aggregeringar kan definieras och beräknas i Qlik Sense.
  • Dubblettrubriker.
  • Extra information som inte utgör en del av data, t.ex. kommentarer. Bästa sättet är att ha en kolumn för kommentarer, som du lätt kan hoppa över när du laddar filen i Qlik Sense.
  • Datalayout med korstabell. Om du till exempel har en kolumn per månad bör du ändra detta till en kolumn som du döper till Månad och skriva samma data i 12 rader, en rad per månad. Du kan sedan visa den i korstabellformat i Qlik Sense.
  • Mellanrubriker, som till exempel en rad som kallas Avdelning A följd av raderna som tillhör Avdelning A, bör undvikas. Istället kan du skapa en kolumn som kallas endast Avdelning och fylla den med lämpliga avdelningsnamn.
  • Sammanslagna celler. Ange cellvärde i varje cell istället.
  • Tomma celler där värdet impliceras av föregående värde ovanför. Du måste fylla i tomma celler om ett värde ska upprepas, så att alla celler innehåller ett datavärde.

Använda namngivna områden

Om du bara vill läsa en del av ett kalkylblad kan du välja ett område av kolumner och rader och definiera det som ett namngivet område i Microsoft Excel. Qlik Sense kan ladda data från namngivna områden, likväl som från kalkylblad.

Vanligtvis kan du definiera rådata som ett namngivet område och behålla alla extra kommentarer och teckenförklaringar utanför det namngivna området. Det blir då lättare att ladda data i Qlik Sense.

Ta bort lösenordsskydd

Lösenordsskyddade filer stöds inte av Qlik Sense, så du måste ta bort lösenordsskyddet från kalkylbladet innan du laddar det i Qlik Sense.

Ladda Excel Binary Workbook-filer (.xlsb)

Det går inte att ladda Excel Binary Workbook-filer (.xlsb) direkt i Qlik Sense. Du kan kringgå detta genom att använda en ODBC-koppling.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!