Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ładowanie danych z arkuszy Microsoft Excel

Qlik Sense może odczytywać dane z arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel. Obsługiwane formaty plików to XLS, XLSX, XLW i XLSM.

Wystarczy użyć polecenia Dodaj dane w Menedżerze danych lub wybrać dane w edytor skryptu danych. W obu przypadkach można wybrać nazwane obszary arkusza, pojedynczy arkusz, wybrane arkusze albo wszystkie arkusze z jednego pliku arkusza kalkulacyjnego. Każdy arkusz jest ładowany jako osobna tabela, chyba że arkusze mają taką samą strukturę pól — wówczas są łączone w jedną tabelę.

WskazówkaW przypadku załadowania arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel ten arkusz jest używany jako źródło danych dla aplikacji Qlik Sense. Oznacza to, że arkusze programu Microsoft Excel stają się tabelami w programie Qlik Sense, a nie w aplikacji Qlik Sense.

Przed załadowaniem arkusza kalkulacyjnego użyteczne może być wprowadzenie pewnych zmian w programie Microsoft Excel.

Wybieranie danych z arkuszy programu Microsoft Excel

Podczas wybierania danych z arkuszy programu Microsoft Excel można korzystać z pewnych ustawień, które ułatwiają poprawne interpretowanie danych tabeli.

Ustawienia, które ułatwiają poprawne interpretowanie danych w tabeli
Element interfejsu użytkownika Opis
Nazwy pól Umożliwia ustawienie opcji opisującej nazwy pól w tabeli (dostępne opcje to Osadzone nazwy pól i Brak nazw pól). Zwykle w arkuszu kalkulacyjnym Excel pierwszy wiersz zawiera osadzone nazwy plików. Po wybraniu opcji Brak nazw pól pola otrzymają nazwy A, B, C...

Rozmiar nagłówka

Umożliwia ustawienie liczby wierszy, które będą pomijane jako nagłówek tabeli (zwykle są to wiersze zawierające informacje ogólne, które nie są dostępne w formacie kolumnowym).

Przygotowywanie arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel w celu łatwiejszego ładowania za pomocą programu Qlik Sense

Aby załadować arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel do programu Qlik Sense, można skorzystać z wielu funkcji służących do przekształcenia i czyszczenia danych w skrypcie ładowania danych. Najwygodniejsze może się jednak okazać przygotowanie plików źródłowych bezpośrednio w pliku arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W tej sekcji przedstawiono kilka porad ułatwiających przygotowanie takiego arkusza do załadowania w programie Qlik Sense przy minimalnym kodowaniu skryptu.

Korzystanie z nagłówków kolumn

Jeśli podczas selekcji danych w programie Qlik Sense zostanie zaznaczona opcja Osadzone nazwy pól i w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel są używane nagłówki kolumn, zostaną one automatycznie przekształcone w nazwy pól. Zaleca się również unikanie w etykietach podziałów wierszy oraz umieszczanie nagłówka w pierwszym wierszu arkusza.

Formatowanie danych

Łatwiej jest załadować plik programu Microsoft Excel do programu Qlik Sense, jeśli jego zawartość stanowią dane pierwotne w tabeli. Zaleca się unikanie następujących rzeczy:

  • Agregacje (m.in. sum lub liczników). Agregacje mogą być zdefiniowane i obliczone w programie Qlik Sense.
  • Zduplikowane nagłówki.
  • Dodatkowe informacje, które nie wchodzą w skład danych (m.in. komentarze). Na komentarze najlepiej jest przeznaczyć osobną kolumnę, którą można łatwo pominąć podczas ładowania pliku w programie Qlik Sense.
  • Układ danych w postaci tabeli krzyżowej Jeśli na przykład każdemu miesiącowi odpowiada jedna kolumna, powinno się raczej utworzyć jedną kolumnę o nazwie Miesiąc i zapisać te same dane w 12 wierszach, po jednym wierszu na miesiąc. Następnie można zawsze te dane wyświetlić w postaci tabeli krzyżowej w programie Qlik Sense.
  • Nagłówki pośrednie, na przykład wiersz Dział A, pod którym występują wiersze dotyczące działu A. Zamiast takiej struktury powinno się utworzyć kolumnę o nazwie Dział i wypełnić ją nazwami odpowiednich działów.
  • Komórki scalone. Zamiast tego należy raczej wyszczególnić wartość komórki w każdej poszczególnej komórce.
  • Puste komórki, których wartość wynika z wartości powyżej. Puste komórki należy wypełnić danymi, jeśli dana wartość się powtarza, aby każda komórka zawierała dane.

Korzystanie z obszarów nazwanych

Jeśli wystarczy odczytać tylko część arkusza, można zaznaczyć obszar kolumn i wierszy i zdefiniować go jako obszar nazwany w arkuszu programu Microsoft Excel. Program Qlik Sense może ładować dane zarówno z arkuszy, jak i z obszarów nazwanych.

Zazwyczaj można zdefiniować dane pierwotne jako obszar nazwany oraz pozostawić wszystkie dodatkowe komentarze i legendy poza tym obszarem. Ułatwi to załadowanie danych do programu Qlik Sense.

Wymóg usunięcia ochrony hasłem

Pliki chronione hasłem nie są obsługiwane przez program Qlik Sense, dlatego przed załadowaniem plików do programu Qlik Sense należy usunąć ochronę hasłem.

Ładowanie plików Excel Binary Workbook (.xlsb)

Nie ładować plików Excel Binary Workbook (.xlsb) bezpośrednio do Qlik Sense. Aby obejść to ograniczenie, należy użyć połączenia ODBC.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!