Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Microsoft Excel elektronik tablolarından veri yükleme

Qlik Sense , Microsoft Excel hesap tablolarındaki verileri okuyabilir. Desteklenen dosya biçimleri XLS, XLSX, XLW ve XLSM şeklindedir.

Veri yöneticisinde Veri ekle'yi kullanabilir veya veri yükleme düzenleyicisinde veri seçebilirsiniz. İki seçenekte de sayfanın adlandırılmış alanlarını, tek bir sayfayı, seçilen sayfaları veya hesap tablosu dosyasındaki tüm sayfaları seçebilirsiniz. Her sayfa ayrı bir tablo olarak yüklenir ancak sayfalar aynı alan yapısına sahipse bir tabloda birleştirilir.

İpucu notu Microsoft Excel hesap tablosunu yüklediğinizde, hesap tablosunu Qlik Sense uygulamaları için veri kaynağı olarak kullanırsınız. Yani Microsoft Excel sayfaları, Qlik Sense uygulamasındaki sayfalar değil, Qlik Sense uygulamasındaki tablolar olur.

Hesap tablosunu yüklemeden önce Microsoft Excel'de bazı değişiklikler yapmak işinize yarayabilir.

Microsoft Excel sayfalarından veri seçme

Microsoft Excel sayfalarından veri seçtiğinizde, tablo verilerini doğru şekilde yorumlamanıza yardımcı olacak bazı ayarlardan yararlanabilirsiniz:

Tablo verilerini doğru şekilde yorumlamanıza yardımcı olacak ayarlar
UI öğesi Açıklama
Alan adları Tabloda Eklenmiş alan adları mı olacağını yoksa tablo için Alan adı yok seçeneğinin mi geçerli olacağını ayarlayın. Genellikle bir Excel elektronik tablosunda, ilk satır eklenmiş alan adlarını içerir. Alan adları yok'u seçerseniz alanlar A,B,C... olarak adlandırılacaktır.

Üst bilgi boyutu

Tablo üst bilgisi olarak atlanacak satır sayısını ayarlayın. Bunlar, genellikle sütun biçiminde olmayan genel bilgiler içeren satırlardır.

Qlik Sense ile daha kolay yükleme için Microsoft Excel hesap tabloları hazırlama

Microsoft Excel hesap tablolarını Qlik Sense içine yüklemek isterseniz veri komut dosyasında verilerinizi dönüştürmek ve temizlemek için kullanabileceğiniz birçok fonksiyon vardır ancak kaynak verileri doğrudan Microsoft Excel elektronik tablo dosyasında hazırlamak daha kullanışlı olabilir. Bu bölümde, minimum düzeyde kodlama gereksinimiyle, elektronik tablonuzu Qlik Sense içine yüklemek üzere hazırlamanıza yardımcı olacak birkaç ipucu verilmektedir.

Sütun başlıklarını kullanma

Microsoft Excel'de sütun başlıklarını kullanıyorsanız, Qlik Sense uygulamasında verileri seçerken Eklenmiş alan adları'nı seçmeniz durumunda, bu başlıklar otomatik olarak alan adları biçiminde kullanılır. Ayrıca, etiketlerde satır sonlarından kaçınmanız ve üst bilgiyi sayfanın ilk satırına yerleştirmeniz önerilir.

Verilerinizi biçimlendirme

İçerik tabloda ham veri olarak düzenlenirse, Microsoft Excel dosyasını Qlik Sense içine yüklemek daha kolay olur. Aşağıdakilerden kaçınılması tercih edilir:

  • Toplamlar veya sayımlar gibi toplama işlevleri. Toplamalar, Qlik Sense içinde tanımlanıp hesaplanabilir.
  • Çoğaltılmış üst bilgiler.
  • Verilerin parçası olmayan ekstra bilgiler (yorumlar gibi). En iyi yöntem, dosyayı Qlik Sense içine yüklerken kolaylıkla atlayabileceğiniz bir yorum sütunu bulundurmaktır.
  • Çapraz tablo veri düzeni. Örneğin, her ay için bir sütununuz varsa, bunun yerine "Ay" adında bir sütununuz olmalı ve aynı verileri her ay için bir satır olacak şekilde 12 satıra yazmalısınız. Böylece, her zaman Qlik Sense içinde çapraz tablo biçiminde görüntüleyebilirsiniz.
  • Ara üst bilgiler (örneğin, "Departman A" yazan bir satır ve bunu izleyen, Departman A ile ilgili satırlar). Bunun yerine, "Departman" adında bir sütun oluşturmalı ve uygun departman adlarıyla doldurmalısınız.
  • Birleştirilmiş hücreler. Bunun yerine, her bir hücredeki hücre değerini listeleyin.
  • Değerleri, üstte bulunan önceki değer ile belirtilen boş hücreler. Her hücrede bir veri değeri bulunmasını sağlamak için, yinelenen bir değer olan yerlerde boşlukları doldurmanız gerekir.

Adlandırılmış alanları kullanma

Sayfanın yalnızca bir bölümünü okumak istiyorsanız, Microsoft Excel'de sütunlar ve satırlardan oluşan bir alanı seçebilir ve adlandırılmış alan olarak tanımlayabilirsiniz. Qlik Sense, hem adlandırılmış alanlardan hem de sayfalardan veri yükleyebilir.

Normalde, ham verileri bir adlandırılmış alan olarak tanımlayabilir ve tüm ekstra yorumları ve göstergeleri bu adlandırılmış alanın dışında tutabilirsiniz. Böylece, verileri Qlik Sense içine yüklemek kolaylaşır.

Parola korumasını kaldırma

Parola korumalı dosyalar Qlik Sense tarafından desteklenmez, bu nedenle hesap tablosunu Qlik Sense içine yüklemeden önce hesap tablosundan parola korumasını kaldırmanız gerekir.

Excel Binary Workbook dosyalarını (.xlsb) yükleme

Excel Binary Workbook dosyaları (.xlsb) doğrudan Qlik Sense içine yüklenemez. Çözüm olarak ODBC bağlantısı kullanılabilir.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!