Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Arbeta med Apache Parquet-filer

Apache Parquet är ett kolumnformat som är mycket effektivt för lagring och sökning av stora datauppsättningar. I Qlik Sense kan du läsa data från Parquet-filer och lagra tabeller som Parquet-filer.

Parquet gör det möjligt att effektivt söka efter specifika kolumner i en tabell i stället för att läsa hela tabellen. Detta gör den väl lämpad för behandling av stora datamängder. Parquet stöder också effektiv komprimering och kodning av data. Detta kan ytterligare minska lagringsutrymmet och förbättra prestanda vid sökningar.

Anteckning om informationAlla befintliga appar som skapades i en Qlik Sense-version från före augusti 2023 måste uppdateras för att få stöd för Parquet. Detta krävs både för distributioner som uppgraderats till augusti 2023 och när befintliga appar importeras till en ny distribution. Mer information om att uppdatera apparna finns i Aktivera stöd för Parquet-filer för befintliga appar i Qlik Sense.

Skapa Parquet-filer

Du kan skapa Parquet-filer med hjälp av Lagring-kommandot i skriptet. Ange i skriptet att en tabell, eller delar av en tabell, som tidigare har lästs in ska exporteras till en namngiven fil på en viss plats.

Mer information finns i Store.

Läsa in data från Parquet-filer

Du kan ladda data från en Parquet-fil precis som alla andra datafiler som stöds av Qlik Sense. Detta inkluderar Datahanteraren, Skriptredigeraren eller när du lägger till data i en ny app.

Mer information finns i Läsa in data från filer.

Du kan också läsa in data från en Parquet-fil i dataladdningsskriptet med LOAD-kommandot. Exempel:

LOAD * from xyz.parquet (parquet);

Mer information finns i Load.

Begränsningar

  • Inbäddade fälttyper stöds inte av Qlik Sense. Fälten laddas, men innehållet kommer att vara null.

  • Parquet-filer som innehåller ett int96-tidsmarkörfält kanske inte laddas korrekt.

    Int96 är en föråldrad datatyp som innehåller en tidsmarkör utan information om tidszon. Ett försök kommer att göras att läsa fältet som UTC, men eftersom det finns olika implementeringar från olika leverantörer finns det ingen garanti för att det lyckas.

    Kontrollera de laddade uppgifterna och justera dem till rätt tidszon med en förskjutning om det behövs.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!