Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ladda data från databaser

Du kan ladda data från kommersiella databassystem i Qlik Sense med hjälp av följande anslutningar:

 • Kopplingar som utvecklats specifikt för att läsa in data direkt från databaser med licensierade ODBC-drivrutiner utan krav på DSN-anslutningar. Mer information finns i Qlik-kopplingar: Databas (endast på engelska).

 • Kopplingar som använder Microsoft ODBC-gränssnittet eller OLE DB. För att använda Microsoft ODBC måste du installera en drivrutin som stöd för din DBMS. Du måste även konfigurera databasen som en ODBC-datakälla under ODBC – Administrera datakälla i Windows Kontrollpanel.

Läsa in data från en ODBC-databas

Det finns två sätt att ladda data från en databas:

Du kan ansluta direkt till en databas med någon av de Qlik-licensierade ODBC-drivrutinerna. Se instruktionerna för Database-anslutningar på hjälpplatsen för Qlik-anslutningar.

Mer information finns i ODBC Connector Package (endast på engelska).

Qlik-licensierade ODBC-drivrutiner har stöd för följande databaser:

 • Amazon Redshift
 • Apache Drill
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix
 • Apache Spark
 • Azure SQL
 • Cloudera Impala
 • Google BigQuery
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Sybase ASE
 • Teradata

Gör så här för att använda Microsoft ODBC-gränssnittet:

 1. Du måste ha en ODBC-datakälla för den databas du vill nå. Denna konfigureras under ODBC - Administrera datakälla i Windows Kontrollpanel. Om du inte redan har en sådan måste du lägga till den och konfigurera den, exempelvis genom att peka på en Microsoft Access-databas.
 2. Öppna Skriptredigeraren.
 3. Skapa en ODBC-dataanslutning som pekar på ODBC- anslutningen som nämns i steg 1.
 4. Klicka på Dataval på datakopplingen för att öppna dialogen Dataval.

Nu kan du välja data från databasen och infoga skriptkoden som krävs för att ladda data.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!