Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Läsa in data från filer

Qlik Sense kan läsa data från ett antal olika filformat.

Filformat

Flera olika filformat stöds:

 • Textfiler: Data i fält måste avgränsas med t.ex. kommatecken, tabbar eller semikolon. Till exempel CSV-filer där variabler är avgränsade med kommatecken.

 • HTML-tabeller
 • Excel-filer

  Anteckning om informationDu kan inte ladda data från Excel-filer eller Excel Binary Workbook-filer (.xlsb) som är lösenordsskyddade.

  Mer information finns i Ladda data från Microsoft Excel-kalkylblad.

 • XML-filer

 • Qliks egna format QVD- och QVX-filer

  Mer information finns i Arbeta med QVD-filer.

 • Apache Parquet-filer

  Mer information finns i Arbeta med Apache Parquet-filer.

 • Filer med fast postlängd
 • Data Interchange Format (DIF)-filer: DIF-filer kan bara laddas med skriptredigeraren.

Kopplingstyper

Du kan läsa in filer från olika typer av dataanslutningar:

Anteckning om informationFiltillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Hur laddar jag data från filer?

Det finns flera sätt att läsa in data från filer.

Anteckning om informationAnvändare som har redigeringsbehörighet i ett utrymme kan läsa, skriva till och ladda datafiler i det utrymmet. Andra användare ser inte datafilerna.

Välja data från en datakoppling i skriptredigeraren

Du kan gå till Datakopplingar och använda dialogen Dataval Välj data för att välja data som ska laddas.

Mer information finns här Välja data i Skriptredigeraren.

Ladda data från en fil genom att skriva skriptkod

Fält laddas med en LOAD-sats i skriptet. LOAD-satser kan innehålla hela uppsättningen av skriptuttryck. För att läsa in data från en annan Qlik Sense-app kan du använda en Binary-sats.

Mer information finns i Load.

Ladda filer från lokala filkataloger och nätverkskataloger.

Med en mappanslutning kan du ladda filer från filmappar lokalt och i nätverket:

Inställningar för datakoppling
UI-elementBeskrivning
Sökväg

Sökväg till mappen med datafilerna. Du kan göra något av följande: Välja mappen, skriva in en giltig lokal sökväg eller skriva in en UNC-sökväg.

Exempel på giltig lokal sökväg: C:\data\DataFiles\

Exempel på UNC-sökväg: \\myserver\filedir\

Anteckning om informationDu kan inte använda en mappad nätverksenhet i sökvägen.
NamnNamnet på datakopplingen.

Ladda filer från webbresurser

Du kan ladda filer från webbresurser som FTP, HTTP och HTTPS med en webbfilsdataanslutning. Filen kan vara någon av typerna som stöds av Qlik Sense:

Inställningar för datakoppling för en webbfil
UI-elementBeskrivning
URL

Fullständig URL till den webbfil som du vill koppla till, inklusive protokollidentifieraren.

Exempel: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls

Om du ansluter till en FTP-fil kan du behöva använda specialtecken, exempelvis : eller @, i användarnamnet och lösenordsdelen av URL:en. I det här fallet måste du byta ut specialtecknen mot ett procenttecken och tecknets hexadecimala ASCII-kod. Du bör exempelvis ersätta : med '%3a' och @ med '%40'.

NamnNamnet på datakopplingen.

Den URL som anges i webbfilens datakoppling är som standard statisk men kan åsidosättas med formatspecifikationsinställningen URL is. Det är användbart vid laddning av data från URL:ar som är dynamiskt skapade.

Mer information finns i URL is.

Ladda data från en dynamiskt skapad URL

I det här exemplet vill vi ladda foruminlägg från de tio första sidorna av Qlik Communitys forum New to Qlik Sense. Forumsidan innehåller 20 inlägg på varje sida. URL:ens sista parameter, start, anger vilket inlägg som ska visas som sidans första inlägg.start Sidan kommer att visa inlägg som börjar med inlägg nummer 20 och de följande 20 inläggen med denna exempel-URL:

https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20

 

Vi går igenom sidorna med räknaren i med steg om 20 upp till 180 vilket innebär att loopen För körs 10 gånger.

Vi ersätter startsidan med $(i) i slutet av URL:en i URL is-inställningen för att ladda sidan.

For i = 0 to 180 step 20 LOAD Title1, "Author", F6 As Replies, Views, "Latest activity" FROM [lib://x2] (URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1); Next i;

Detta laddar forumets 200 senaste inlägg i en tabell med titel, författare, antal svar och visningar samt tidpunkt för den senaste aktiviteten.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!