Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie aplikacji

Aplikacje Qlik Sense zawierają dane i używają wizualizacji do eksploracji tych danych. Wysnuwaj wnioski, stosując wybory do wizualizacji.

Podstawą aplikacji jest model danych i skrypt ładowania. Miary i wymiary są elementami danych wielokrotnego użytku używanymi do tworzenia wykresów. Arkusze oraz narracje wyświetlają i organizują wizualizacje. Zakładki to prosty sposób na zapisanie określonego stanu wyboru na arkuszu.

Użytkownik tworzący aplikację automatycznie staje się jej właścicielem. W zależności od posiadanych uprawnień dostępu inni użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, edytować ją i udostępniać innym. Zakres możliwych działań zależy też od tego, czy aplikacja jest opublikowana.

InformacjaFormat plików .qvf jest formatem własnościowym.

Podstawy

Menedżer danych i Edytor ładowania danych

Menedżer danych pozwala szybko dodawać i przekształcać dane. Umożliwia także powiązanie tabel danych. Edytor ładowania danych używa skryptów do łączenia się ze źródłem danych i pobierania danych.Zob. Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych, Korzystanie z edytora ładowania danych i Loading data from the data catalog.Zob. Ładowanie danych i zarządzanie nimi za pomocą Menedżera danych i Korzystanie z edytora ładowania danych.

Miary

Miary to obliczenia używane w wizualizacjach. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem. Zob. Miary i Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Wymiary

Wymiary to pola używane w wizualizacjach. Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Zob. Wymiary i Pola.

Struktura i elementy wizualne

Arkusze

Arkusze zawierają wizualizacje danych (na przykład wykresy i tabele). Strukturę w swojej aplikacji tworzysz, grupując wizualizacje na arkuszach. Można na przykład stworzyć arkusz dla sprzedaży w Ameryce Północnej i inny arkusz dla Europy. Więcej informacji zawierają tematy Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy i Wizualizacje.

Zakładki

Zakładki to skróty do określonego zestawu opcji i rozszerzeń wykresów. Zob. Oznaczanie selekcji zakładkami.

Narracje

Narracje bazują na migawkach wizualizacji. Łącząc migawki danych z określonych momentów i stanów selekcji, można prezentować dane w postaci narracji prowadzącej do nowych, odkrywczych wniosków. Zob. Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych.

InformacjaAplikacje Qlik Sense Desktop są zazwyczaj zapisywane w folderze <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps z nazwą pliku <nazwa_aplikacji>.qvf, gdzie <nazwa_aplikacji> jest nazwą aplikacji. Jeśli nazwa aplikacji zostanie zmieniona w Qlik Sense Desktop, wówczas .qvf nie zostanie zaktualizowane.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!