Gå till huvudinnehåll

FractileExc - skriptfunktion

FractileExc() hittar värdet som motsvarar den exklusiva fraktilen (kvantilen) för aggregerade data i uttrycket över ett antal poster som definieras av en group by-sats.

Anteckning om tipsDu kan använda Fractile - skriptfunktion för att beräkna den inklusiva fraktilen.

Syntax:  

FractileExc(expr, fraction)

Returnerad datatyp: numeriska

Funktionen returnerar värdet som motsvarar rangordningen enligt definitionen rangordning = fraktion * (N+1) där N är antalet värden i expr. Om rangordningen inte är ett heltal görs en interpolering mellan de två närmaste värdena.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Uttrycket eller fältet som innehåller de data som ska användas för beräkning av fraktilen.
fraction Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

Resulterande data
Exempel Resultat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

FractileExc(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

I en tabell med dimensionerna Type och MyFractile blir resultaten av FractileExc()-beräkningarna i dataladdningsskriptet:

Type MyFractile

Comparison 28.5

Observation 38

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!