Gå till huvudinnehåll

NULL - skript- och diagramfunktion

Null-funktionen returnerar ett NULL-värde.

Syntax:  

Null( )

Exempel: Dataladdningsskript

I detta exempel laddas en inline-tabell med fyra rader, där de tre första raderna innehåller antingen ingenting, - eller 'NULL' i kolumnen Value. Vi vill omvandla dessa värden till äkta NULL-värderepresentationer.

Den mellersta som föregår LOAD utför konverteringen med funktionen Null.

Den första som föregår LOAD lägger till ett fält som kontrollerar om värdet är NULL, endast som illustration i detta exempel.

NullsDetectedAndConverted: LOAD *, If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull; LOAD *, If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv; LOAD * Inline [ID, Value 0, 1,NULL 2,- 3,Value];

Detta är den resulterande tabellen. I kolumnen ValueNullConv representeras NULL-värdena av -.

Resulting table
ID Value ValueNullConv

IsItNull

0   - T
1 NULL - T
2 - - T
3 Value Value F

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!