Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Określenie zakresu agregacji

Istnieją zazwyczaj dwa czynniki, które łącznie określają, które rekordy mają definiować wartość agregacji w wyrażeniu. W przypadku wykresów są to:

  • Wartość wymiaru (agregacji w wyrażeniu wykresu)
  • Selekcje

Łącznie czynniki te określają zakres agregacji.

Metody agregacji

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których obliczenie ma ignorować daną selekcję lub dany wymiar. W przypadku funkcji wykresu można to osiągnąć przez zastosowanie kwalifikatora TOTAL lub analizy zestawów.

Kwalifikator TOTAL

Zastosowanie kwalifikatora total w ramach funkcji agregacji powoduje zignorowanie wartości wymiaru. Agregacja taka zostanie wykonana dla wszystkich możliwych wartości pól.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu. W tym przypadku obliczenie jest wykonywane z pominięciem wszystkich zmiennych wymiaru wykresu z wyjątkiem zmiennych z listy, tj. dla każdej kombinacji wartości pól dla pól wymiaru z listy jest zwracana jedna wartość. Lista może zawierać także pola, które aktualnie nie są wymiarem na wykresie. Jest to użyteczne w przypadku wymiarów grupowych, gdy pola wymiarów nie są niezmienne. Lista zawiera wszystkie zmienne z grupy, co powoduje, że funkcja działa w przypadku zmiany poziomu drążenia.

Analiza zestawów

Zastosowanie analizy zestawów w ramach agregacji powoduje zastąpienie danej selekcji. Agregacja taka zostanie wykonana dla wszystkich wartości w podziale na wymiary.

Kwalifikator TOTAL i analiza zestawów

Zastosowanie kwalifikatora TOTAL i analizy zestawów w ramach agregacji powoduje zastąpienie danej selekcji i zignorowanie wymiarów.

ALL Kwalifikator

Zastosowanie kwalifikatora ALL w ramach agregacji powoduje zignorowanie danej selekcji i wymiarów. Aby wykonać podobną operację, należy skorzystać z instrukcji analizy zestawów {1} i kwalifikatora TOTAL :

=sum(All Sales)

=sum({1} Total Sales)

Przykłady

Przykład: Kwalifikator TOTAL

Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób zastosowania kwalifikatora TOTAL w celu obliczenia udziału względnego. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie kwalifikatora TOTAL pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia wymiarów.

Przykładowe wyniki
Year Quarter Sum(Amount) Sum(TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
- - 3000 3000 100%
2012 Q2 1700 3000 56,7%
2013 Q2 1300 3000 43,3%

Przykład: Analiza zestawów

Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób zastosowania analizy zestawów w celu porównania zestawów danych przed dokonaniem jakiejkolwiek selekcji. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie analizy zestawów z definicją zestawu {1} pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia jakichkolwiek selekcji, ale z podziałem według wymiarów.

Przykładowe wyniki
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} Amount) Sum(Amount)/Sum({1} Amount)
- - 3000 10800 27,8%
2012 Q1 0 1100 0%
2012 Q3 0 1400 0%
2012 Q4 0 1800 0%
2012 Q2 1700 1700 100%
2013 Q1 0 1000 0%
2013 Q3 0 1100 0%
2013 Q4 0 1400 0%
2013 Q2 1300 1300 100%

Przykład: Kwalifikator TOTAL i analiza zestawów

Na poniższym przykładzie przedstawiono sposób łącznego zastosowania analizy zestawów i kwalifikatora TOTAL w celu porównania zestawów danych przed dokonaniem jakichkolwiek selekcji i w ramach wszystkich wymiarów. Przy założeniu, że wybrano kwartał Q2, zastosowanie analizy zestawów z definicją zestawu {1} i kwalifikatora TOTAL pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości bez uwzględnienia jakichkolwiek selekcji i wymiarów.

Przykładowe wyniki
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL Amount)
- - 3000 10800 27,8%
2012 Q2 1700 10800 15,7%
2013 Q2 1300 10800 12%

Dane zastosowane w przykładach:

AggregationScope:

LOAD * inline [

Year Quarter Amount

2012 Q1 1100

2012 Q2 1700

2012 Q3 1400

2012 Q4 1800

2013 Q1 1000

2013 Q2 1300

2013 Q3 1100

2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com