Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korelowanie dwóch miar przy użyciu wykresu punktowego w celu znalezienia wartości odstających

W tym przykładzie pokazano, w jaki sposób tworzyć wykres punktowy w celu skorelowania dwóch miar. Chcemy sprawdzić, jaka jest korelacja między średnim wolumenem sprzedaży a średnią marżą w danej grupie handlowców, oraz znaleźć wartości odstające.

Wykres punktowy przedstawiający dwie miary

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych, które są dostępne w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs, a pliki będą dostępne w folderze Tutorials source:

  • Sales.xls
  • Sales rep.csv

Aby pobrać pliki, przejdź pod adres Kurs — tworzenie aplikacji.

Dodaj te dwa pliki danych do pustej aplikacji i upewnij się, że są powiązane przez Sales Rep ID - Sales Rep Number.

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela Sales rep (sprzedawcy) zawiera informacje o handlowcach.

Miary

Potrzebujemy dwóch miar, które utworzymy w obszarze Elementy główne:

  • AverageSales z wyrażeniem Avg(Sales). To jest średnia wartość sprzedaży dla wszystkich zamówień.
  • AverageMargin z wyrażeniem Avg(Margin/Sales). To jest średnia marża sprzedaży dla wszystkich zamówień.

Wizualizacja

Dodajemy wykres punktowy do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

  • Wymiary > Bąbelek: Sales Rep Name (handlowiec)
  • Miary > Oś X: AverageSales
  • Miary > Oś Y: AverageMargin

Zostaje utworzony wykres punktowy z bąbelkami reprezentującymi poszczególnych handlowców.

Jednak my potrzebujemy również informacji o łącznym wyniku sprzedaży uzyskanym przez każdego z handlowców, więc dodajemy trzecią miarę Avg(Sales). Rozmiary poszczególnych bąbelków reprezentują łączny wynik sprzedaży uzyskany przez poszczególnych handlowców.

Wykres punktowy przedstawiający dwie miary

Wnioski

Wykres punktowy umożliwia wizualizację średniej sprzedaży względem średniej marży dla każdego z handlowców i pozwala stwierdzić, którzy handlowcy wyróżniają się w tym względzie na tle innych. Aby zobaczyć szczegóły danego handlowca, można przesunąć nad niego wskaźnik myszy.

Na wykresie widać, że najwyższą średnią wartość sprzedaży osiągnął handlowiec Lee Chin. Handlowiec Stewart Wind ma największy łączny wolumen sprzedaży, a druga w kolejności jest Judy Thurman. Cheryle Sincock ma znacząco mniejszą średnią marżę od pozostałych handlowców, a jednocześnie osiąga lepsze niż większość z nich wyniki w zakresie średniego wolumenu sprzedaży.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!