Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kontrolowanie widocznych danych mapy za pomocą warstw hierarchicznych

Ten przykład przedstawia tworzenie mapy z najwyższym poziomem w postaci warstwy obszaru, z której będzie można drążyć w dół do dwóch warstw punktów.

W przypadku tworzenia mapy, która zawiera wiele punktów danych rozmieszczonych na znacznym obszarze geograficznym, można korzystać z wymiarów hierarchicznych, aby wyświetlać warstwy w hierarchii. Gdy użytkownicy dokonują wyborów w warstwie, wymiar wyświetlany dla lokalizacji ulega zmianie na następny wymiar z wymiaru hierarchicznego. Dzięki temu można wyświetlać na mapie dane na różnych poziomach wyboru, dbając o wyświetlanie najważniejszych informacji.

Amerykańska Służba Parków Narodowych (ang. National Park Service) obsługuje narodowy rejestr miejsc historycznych (ang. National Register of Historic Places). Dodanie do mapy miast, w których znajdują się miejsca historyczne, jako warstwy punktów, umożliwia uzyskanie dokładnego położenia bąbelków. Jednak poprawa organizacji całości ułatwi zrozumienie zawartości mapy.

Mapa z warstwą punktów.

Zatem jak można lepiej uporządkować te informacje, gdy dodatkowo planujemy dodać kolejną warstwę punktów zawierającą lotniska, która pomoże zaplanować sposoby dotarcia do różnych miejsc?

W celu rozwiązania tego problemu utworzymy mapę Stanów Zjednoczonych z warstwą stanów, z której będzie można drążyć w dół do poziomu hrabstw. Drążenie w dół do poziomu hrabstw spowoduje również wyświetlenie miast zawierających miejsca historyczne w postaci punktów danych oraz wszystkich lotnisk w konkretnym stanie oraz w sąsiednich stanach.

Mapa z warstwą hierarchiczną wyświetlającą hrabstwa w USA.

Mapa z warstwą hierarchiczną wyświetlającą hrabstwa w USA oraz miasta i lotniska jako punkty danych.

Zestaw danych

W tym przykładzie korzystamy z dwóch zestawów danych:

 • Federal listings: National Register of Historic Places listed properties from federal agencies (federal_listed_20190404.xlsx)

  Ten zestaw danych jest dostępny z narodowego rejestru miejsc historycznych obsługiwanego przez Służbę Parków Narodowych. Zawiera on dane dotyczące wszystkich zarejestrowanych miejsc historycznych, ich położenia oraz nazwy agencji federalnych powiązanych z tymi miejscami.

  federal_listed_20190404.xlsx.

 • Airport data

  Ta tabela zawiera dane dotyczące lotnisk w Stanach Zjednoczonych. Zawiera następujące dane dotyczące każdego lotniska: kod IATA (International Air Transport Association), miasto, stan lub terytorium.

  Te dane należy zaimportować do Qlik Sense, dodając arkusz kalkulacyjny, który następnie zostanie zaimportowany do Qlik Sense, albo importując tę tabelę z tej strony pomocy jako plik sieci Web.

Instrukcje

Budowanie mapy możesz rozpocząć po załadowaniu zestawów danych do nowej aplikacji w Qlik Sense. Aby utworzyć przykładową mapę, najpierw wykonaj następujące czynności: 

 1. Utwórz wymiary hierarchiczne.
 2. Dodaj mapę do wspomnianego powyżej arkusza.
 3. Dodaj warstwę obszaru State-County.
 4. Dodaj warstwę punktów State-City.
 5. Dodaj warstwę punktów State-Airport.
 6. Dodaj panel filtrowania Resource.

Tworzenie wymiarów hierarchicznych

Najpierw musisz utworzyć trzy wymiary hierarchiczne. To spowoduje utworzenie relacji między warstwą State a polami County, City i Airport, dzięki czemu warstwy County, City i Airport będą widoczne po wybraniu stanu z warstwy State.

 1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi Edytuj Edytuj arkusz.
 2. Kliknij Obiekt powiązany, aby wyświetlić elementy główne.
 3. Kliknij polecenie Wymiary.
 4. Kliknij polecenie Utwórz nowe.
 5. Wybierz pozycję Drążenie w dół.
 6. Do wymiaru dodaj pole State.
 7. Do wymiaru dodaj pole County.
 8. Za sekcją Nazwa wpisz State-County.
 9. Kliknij polecenie Utwórz..
 10. Do wymiaru dodaj pole State.
 11. Do wymiaru dodaj pole City.
 12. Za sekcją Nazwa wpisz State-City.
 13. Kliknij polecenie Utwórz..
 14. Do wymiaru dodaj pole State.
 15. Do wymiaru dodaj pole Airport.
 16. Za sekcją Nazwa wpisz State-Airport.
 17. Kliknij polecenie Utwórz..
 18. Kliknij przycisk Koniec edycji.

Dodawanie mapy do arkusza

Następnym etapem jest dodanie mapy do arkusza.

 1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi Edytuj Edytuj arkusz.

 2. Z panelu zasobów przeciągnij pustą mapę na arkusz.

Dodawanie warstwy obszaru State-County

Pierwszą warstwą, którą należy dodać, jest warstwa obszaru, do której należy dodać wymiar State-County. Dodatkowo ustawisz kraj 'USA', aby upewnić się, że mapa będzie zawierała stan Georgia, a nie kraj Gruzja (ang. Georgia).

 1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
 2. Wybierz opcję Warstwa obszaru.
 3. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz State-County.
 4. Kliknij polecenie Lokalizacja.
 5. Dla opcji Zasięg lokalizacji ustaw wartość Niestandardowe.
 6. Dla opcji Kraj wprowadź 'USA'.
 7. Dla opcji Obszar administracyjny (poziom 1) wybierz State.
 8. Kliknij polecenie Kolory.
 9. Ustaw opcję Kolory na wartość Niestandardowe, wybierz opcję Wg wymiarów i opcję 100 kolorów.
 10. Wybierz opcję Trwałe kolory.
 11. Ustaw suwak Nieprzezroczystość w połowie zakresu.
 12. Kliknij przycisk Koniec edycji.

Dodawanie warstwy punktów State-City

Następna dodawana warstwa jest warstwą punktów. Warstwa State-City jest dodawana jako wymiar, dla kraju ustawiana jest wartość 'USA', a następnie obszar State jest ustawiany jako obszar administracyjny pierwszego poziomu, ponieważ miasta w hrabstwach w niektórych stanach mają takie same nazwy.

 1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
 2. Wybierz opcję Warstwa obszaru.
 3. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz State-City.
 4. Kliknij polecenie Lokalizacja.
 5. Dla opcji Zasięg lokalizacji ustaw wartość Niestandardowe.
 6. Dla opcji Kraj wprowadź 'USA'.
 7. Dla opcji Obszar administracyjny (poziom 1) wybierz State.
 8. Kliknij polecenie Kolory.
 9. Ustaw opcję Kolory na wartość Niestandardowe, wybierz opcję Pojedynczy kolor i kolor.
 10. Kliknij polecenie Opcje.
 11. W obszarze wyświetlania Warstwa ustaw opcję Widoczne poziomy drążenia na wartość Niestandardowe.
 12. Wyczyść ustawienie Województwo.
 13. Kliknij przycisk Koniec edycji.

Dodawanie warstwy punktów State-Airport

Ostatnią warstwą dodawaną do mapy jest warstwa punktów, do której pole State-Airport jest dodawane jako wymiar. Program Qlik Sense rozpoznaje kody IATA na potrzeby określania położeń, dzięki czemu lotniska są rozmieszczone w ich rzeczywistych położeniach, a nie tylko w miastach.

 1. W obszarze Warstwy w panelu właściwości kliknij opcję Dodaj warstwę.
 2. Wybierz opcję Warstwa obszaru.
 3. W obszarze Wymiary kliknij opcję Dodaj i wybierz State-Airport.
 4. Kliknij polecenie Lokalizacja.
 5. Dla opcji Zasięg lokalizacji ustaw wartość Niestandardowe.
 6. Dla opcji Kraj wprowadź 'USA'.
 7. Dla opcji Obszar administracyjny (poziom 1) wybierz State.
 8. Kliknij polecenie Kształt i rozmiar.
 9. Z obszaru Kształt wybierz opcję Trójkąt.
 10. Kliknij polecenie Kolory.
 11. Ustaw opcję Kolory na wartość Niestandardowe, wybierz opcję Pojedynczy kolor i kolor.
 12. Kliknij polecenie Opcje.
 13. W obszarze wyświetlania Warstwa ustaw opcję Widoczne poziomy drążenia na wartość Niestandardowe.
 14. Wyczyść ustawienie Województwo.
 15. Kliknij przycisk Koniec edycji.

Dodawanie panelu filtrowania Resource

Na koniec można opcjonalnie dodać panel filtrowania zawierający pole Resource. Dzięki temu podczas dokonywania selekcji na mapie będzie prezentowana lista dostępnych miejsc historycznych.

 1. Z panelu zasobów przeciągnij i upuść panel filtrowania do arkusza.
 2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar.
 3. Dodaj panel filtrowania zawierający pole Resource.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!