Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zmiana nazw pól

Czasami konieczna jest zmiana nazw pól w celu uzyskania żądanych powiązań. Istnieją trzy główne powody zmiany nazw pól:

 1. Dwa pola o identycznym znaczeniu mają różne nazwy:
  • pole ID w tabeli Customers,
  • pole CustomerID w tabeli Orders,

  Oba pola dotyczą indywidualnego identyfikatora klienta i powinny mieć taką samą nazwę, na przykład CustomerID.

 2. Dwa pola o różnym znaczeniu mają taką samą nazwę:
  • pole Date w tabeli Invoices,
  • pole Date w tabeli Orders,

  Wskazana byłaby zmiana nazwy tych pól, na przykład na InvoiceDate i OrderDate.

 3. W bazie danych mogą występować błędy pisowni lub zapisy według różnych konwencji użycia małych i wielkich liter.

Nazwy pól można zmieniać w skrypcie, więc nie ma potrzeby modyfikowania pierwotnych danych. Na przykładach pokazano dwa różne sposoby zmiany nazw pól.

Przykład 1: Przy użyciu instrukcji alias

Instrukcję LOAD lub SELECT może poprzedzać instrukcja alias.

Alias ID as CustomerID;

LOAD * from Customer.csv;

Przykład 2: Przy użyciu określnika as

Instrukcja LOAD lub SELECT może zawierać określnik as.

LOAD ID as CustomerID, Name, Address, Zip, City, State from Customer.csv;

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com