Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytor raportu: Okno dialogowe Ustawienia raportu

W tym oknie dialogowym dostępne są globalne ustawienia raportu (niezwiązane ze stroną). Okno dialogowe zawiera cztery strony.

Karta Ustawienia

Karta Ustawienia zawiera podstawowe właściwości raportu:

Właściwości raportu
Właściwość Opis
Nazwa Nazwa raportu. Może to być dowolny ciąg znaków. Nazwa może być podana jako formuła wyliczana na potrzeby dynamicznej aktualizacji.
Identyfikator raportu Unikatowy identyfikator raportu. Każdy element układu QlikView, w tym również raport, otrzymuje w chwili utworzenia unikatowy identyfikator umożliwiający sterowanie z użyciem automatyzacji. Identyfikator ten domyślnie obejmuje numer i kombinację liter definiujących typ elementu. Pierwszy raport w dokumencie otrzyma identyfikator RP01. Identyfikator można zmienić na dowolny inny ciąg, który aktualnie nie jest używany dla żadnego innego raportu, obiektu arkusza, arkusza, zakładki ani alarmu w dokumencie.
Komentarz Jest to pole komentarza, w którym twórca raportu może opisać przeznaczenie alarmu lub podać inne informacje na jego temat. Zawartość pola nie jest używana poza tym oknem dialogowym.
Preferowany rozmiar papieru W tym polu rozwijanym można określić preferowany dla raportu rozmiar papieru. Proporcje wybranego rozmiaru papieru zostaną uwzględnione przy wyświetlaniu panelu podglądu strony. Jeśli raport zostanie ostatecznie wydrukowany na papierze o innej wielkości niż przewidziana w projekcie, aplikacja QlikView podejmie próbę dopasowania zawartości raportu do rozmiaru papieru poprzez powiększanie lub pomniejszanie obiektów drukowanych.
Pokazywanie warunkowe

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, raport może być dynamicznie pokazywany lub ukrywany w zależności od wartości wyrażenia warunku wprowadzonego w polu edycji z prawej strony. Wartość wyrażenia warunku będzie obliczana przy każdym generowaniu listy dostępnych raportów. Raport będzie dostępny tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość true. Użytkownicy z uprawnieniami ADMIN do dokumentu mogą zignorować wszystkie warunki pokazywania, włączając opcję Pokaż wszystkie arkusze i obiekty arkusza w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+S.

Właściwości dokumentu: Zabezpieczenia

Karta Marginesy

Karta Marginesy zawiera ustawienia marginesów raportu. Dostępne tu kontrolki są takie same, jak na stronie Układ okna dialogowego Drukuj.

Karta Nagłówek/stopka

Karta Nagłówek/stopka zawiera ustawienia nagłówka i stopki raportu. Dostępne tu kontrolki są takie same, jak na stronie Nagłówek/stopka okna dialogowego Drukuj.

Karta Selekcje

Karta Selekcje zawiera ustawienia selekcji używane przy drukowaniu raportu:

Ustawienia wyboru
Ustawienie Opis
Początkowe selekcje Te przyciski radiowe umożliwiają określenie początkowych selekcji podczas drukowania raportu. Niezależnie od wybranego ustawienia selekcje obowiązujące przed wydrukowaniem raportu zostaną przywrócone po wydrukowaniu.
Bieżące selekcje Użyj bieżących selekcji jako podstawy wydruku raportu (ustawienie domyślne).
Wyczyść wszystko Przed wydrukowaniem raportu wszystkie bieżące selekcje w dokumencie zostaną wyczyszczone. Po zakończeniu drukowania pierwotne selekcje zostaną ponownie zastosowane.
Bieżące selekcje Przed wydrukowaniem raportu zostanie zastosowana zakładka wybrana w polu listy rozwijanej. Po zakończeniu drukowania pierwotne selekcje zostaną ponownie zastosowane.
Generuj raport w pętli, uwzględniając możliwe wartości w polu Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wielokrotne wydrukowanie całego raportu, po jednym razie dla każdej możliwej wartości pola określonego w polu listy rozwijanej poniżej. Jeśli wskazane pole nie ma żadnych możliwych wartości, nic nie zostanie wydrukowane. Po zakończeniu drukowania pierwotne selekcje zostaną ponownie zastosowane. Jeśli używane są numery stron, będą one ciągłe w skali wszystkich wydrukowanych stron.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com