Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edytor raportu: Okno dialogowe Ustawienia strony

W tym oknie dialogowym są dostępne ustawienia aktualnie wybranej strony. Okno dialogowe zawiera trzy strony.

Ogólne

Karta Ogólne zawiera podstawowe właściwości strony:

Właściwości strony
Właściwość Opis
Orientacja Każda strona może mieć odrębne ustawienie orientacji. Dostępne opcje to Orientacja pionowa i Orientacja pozioma. Wybrana orientacja będzie widoczna na panelu listy stron.
Typ strony Określa sposób drukowania raport: Pojedyncza strona lub Wielostronicowe (dotyczy długich tabel).
Dopasuj drukowanie do papieru Ustawienie dostępne jedynie w przypadku stron jednostronicowych.
Używaj papieru zgodnie z potrzebami
Wydruki obiektów arkusza nie będą skalowane. Zostanie wykorzystanych tyle stron, ile potrzeba do zmieszczenia obiektów we wszystkich kierunkach.
Skaluj do x%
Wydruki obiektów arkusza będą skalowane o stały procent względem pierwotnego rozmiaru. Zostanie wykorzystanych tyle stron, ile potrzeba do zmieszczenia obiektów we wszystkich kierunkach.
Dopasuj do x na y
Wydruki obiektów arkusza będą skalowane w taki sposób, aby mieściły się na stałej liczbie stron.

Ustawienia

Karta Ustawienia zawiera ustawienia obszarów wprowadzenia i dodatku na stronach wielostronicowych. Nie jest dostępna w przypadku stron jednostronicowych.

Ustawienia wprowadzenia i dodatku
Ustawienie Opis
Użyj wprowadzenia i dodatku Ta opcja umożliwia umieszczanie na stronie wielostronicowej nie tylko zawartości o rozmiarze dynamicznym, ale również elementów drukowanych o stałym rozmiarze.
Położenie wprowadzenia W tej sekcji dostępne są trzy pola wyboru określające miejsce drukowania obszaru wprowadzenia: Na pierwszej stronie, Na stronach pośrednich lub Na ostatniej stronie.
Wysokość wprowadzenia Określa wysokość przeznaczoną na każdej stronie na obszar wprowadzenia. Wartość jest podana jako procent dostępnego obszaru druku (wysokość papieru minus obszary nagłówka i stopki). Ustawienie można też zmienić, przeciągając granicę bezpośrednio na panelu podglądu strony.
Przesunięcie wprowadzenia Określa odstęp między obszarem wprowadzenia a obszarem głównym. Wartość jest podana jako procent dostępnego obszaru druku (wysokość papieru minus obszary nagłówka i stopki).
Umieszczenie dodatku W tej sekcji dostępne są trzy pola wyboru określające miejsce drukowania obszaru dodatku: Na pierwszej stronie, Na stronach pośrednich lub Na ostatniej stronie.
Wysokość dodatku Określa wysokość przeznaczoną na każdej stronie na obszar dodatku. Wartość jest podana jako procent dostępnego obszaru druku (wysokość papieru minus obszary nagłówka i stopki). Ustawienie można też zmienić, przeciągając granicę bezpośrednio na panelu podglądu strony.
Przesunięcie dodatku Określa odstęp między obszarem wprowadzenia a obszarem głównym. Wartość jest podana jako procent dostępnego obszaru druku (wysokość papieru minus obszary nagłówka i stopki).

Układ naprzemienny

Karta Układ naprzemienny zawiera właściwości naprzemiennego generowania danych strony. Oznacza to, że każda strona będzie drukowana wielokrotnie, po jednym razie dla każdej możliwej wartości w określonym polu.

Zaznaczenie pola wyboru Wyświetlanie strony w pętli z możliwymi wartościami w polu spowoduje wielokrotne wydrukowanie strony, po jednym razie dla każdej możliwej wartości pola określonego w polu listy rozwijanej poniżej. Jeśli wskazane pole nie ma żadnych możliwych wartości, nic nie zostanie wydrukowane. W przypadku zdefiniowania pętli selekcji również na poziomie raportu trzeba brać pod uwagę sytuację, w której selekcja raportu spowoduje wykluczenie wszystkich wartości zmiennej pętli na poziomie strony. Jeśli do tego dojdzie, strona zostanie pominięta dla tej wartości pętli na poziomie raportu. Po zakończeniu drukowania pierwotne selekcje zostaną ponownie zastosowane. Jeśli używane są numery stron, będą one ciągłe w skali wszystkich wydrukowanych stron.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com